Ručné vysunutie diskového zásobníka z konzoly Xbox 360

Prehľad

Táto stránka popisuje, ako možno ručne vysunúť diskový zásobník z konzoly Xbox 360 v prípade, keď tlačidlo vysunutia nefunguje.

Riešenia

Konzola Xbox 360 E: ručné vysunutie diskového zásobníka

Postupujte podľa podrobných pokynov uvedených nižšie.

Ak chcete ručne vysunúť diskový zásobník, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Odpojte napájací kábel a všetky ostatné káble pripojené ku konzole.
 1. Roztvorte sponu na papier.
 1. Dajte konzolu do vodorovnej polohy, ako napríklad prehrávač diskov DVD.
 2. Vyhľadajte žltú nálepku za ventilátormi na ľavej strane konzoly.
 3. Vložte rovný koniec spony na papier do otvoru na vysunutie, ktorý sa nachádza v strede žltej nálepky (ako vidno na obrázku nižšie).
 1. Diskový zásobník by sa mal trochu vysunúť. Pomocou prstov úplne vytiahnite zásobník.

  Poznámka: Ak sa v zásobníku nachádza disk, skontrolujte, či nie je lepkavý a či na ňom nie je štítok, ktorý by mohol v budúcnosti znova zabraňovať otvoreniu zásobníka.

Konzola Xbox 360 S: Ručné vysunutie diskového zásobníka

Ak chcete získať informácie o tom, ako vyriešiť tento problém, pozrite si video alebo postupujte podľa podrobných pokynov uvedených nižšie.

Pozrieť toto video

Ak chcete ručne vysunúť diskový zásobník, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Odpojte napájací kábel a všetky ostatné káble pripojené ku konzole.
 1. Roztvorte sponu na papier.
 1. Dajte konzolu do vodorovnej polohy, ako napríklad prehrávač diskov DVD.
 2. Vyhľadajte žltú nálepku za ventilátormi na ľavej strane konzoly.
 3. Vložte rovný koniec spony na papier do otvoru na vysunutie, ktorý sa nachádza tesne nad stredom žltej nálepky (ako vidno na obrázku nižšie).
 1. Diskový zásobník by sa mal trochu vysunúť. Pomocou prstov úplne vytiahnite zásobník.
 2. Poznámka: Ak sa v zásobníku nachádza disk, skontrolujte, či nie je lepkavý a či na ňom nie je štítok, ktorý by mohol v budúcnosti znova zabraňovať otvoreniu zásobníka.

Pôvodná konzola Xbox 360: Ručné vysunutie diskového zásobníka

Zloženie čelného krytu

Najprv musíte zložiť čelný kryt konzoly. Postupujte takto:

 1. Zo zadnej strany konzoly odpojte napájací kábel a káble A/V.
 1. Dajte konzolu do vodorovnej polohy, ako napríklad prehrávač diskov DVD.
 2. Držte konzolu pevne, zatlačte palcami na čelný kryt a oddeľte kryt od konzoly.
 3. Poznámka: Na sňatie čelného krytu budete musieť použiť určitú silu.

Ručné vysunutie diskového zásobníka

 1. Zo zadnej strany konzoly odpojte napájací kábel a káble A/V.
 1. Ak sa pod pravou stranou diskovej jednotky konzoly nachádza otvor, vložte rovný koniec spony na papier do tohto otvoru (podľa obrázka nižšie).
 2. Ak sa na konzole nenachádza otvor znázornený nižšie, prejdite na krok č. 5.

 1. Zatláčajte sponu na papier dovnútra, kým nezacítite mierny odpor (približne 2,5 cm v otvore).
 1. Pri úspešnom postupe sa diskový zásobník trochu vysunie. Pomocou prstov úplne vytiahnite zásobník a prejdite na krok č. 9. Ak sa diskový zásobník neotvorí, vyskúšajte ďalší krok.
 2. Vyhľadajte dva otvory pod ľavou stranou diskovej jednotky a do otvoru vľavo vložte sponu na papier.
 1. Zatláčajte sponu na papier dovnútra, kým nezacítite mierny odpor (približne 2,5 cm v otvore).
 2. Poznámka: Dbajte na to, aby ste zatláčali na ozubený mechanizmus a nie na kovovú dosku.

 1. Pri úspešnom postupe sa diskový zásobník trochu vysunie. Pomocou prstov úplne vytiahnite zásobník a prejdite na krok č. 9.
 2. Ak je zatvorená disková jednotka naďalej zaseknutá, vložte sponu na papier do vedľajšieho otvoru (napravo) a znova zatlačte. Pri úspešnom postupe sa diskový zásobník trochu vysunie.
 3. Zapojte napájací kábel do zadnej strany konzoly. Stláčaním tlačidla vysunutia otvorte a zatvorte diskovú jednotku. Ak disková jednotka funguje správne, znova nasaďte čelný kryt konzoly.
 4. Poznámka: Ak sa v zásobníku nachádza disk, skontrolujte, či nie je lepkavý a či na ňom nie je štítok, ktorý by mohol v budúcnosti znova zabraňovať otvoreniu zásobníka.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ručné vysunutie diskového zásobníka z konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?