Po zmene vstupov televízora sa konzola Xbox 360 E reštartuje alebo sa na televíznej obrazovke nič nezobrazuje

Prehľad

Keď zmeníte vstup prichádzajúci do televízora z konzoly Xbox 360 E na iný vstup, napríklad na bežný káblový prenos, konzola sa môže reštartovať, prípadne sa na televíznej obrazovke alebo monitore nemusí nič zobrazovať.

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenie:

  1. Vypnite konzolu Xbox 360 E aj televízor alebo monitor.
  2. Zo zadnej strany konzoly odpojte všetky káble na prenos zvuku a obrazu (vrátane slúchadiel).
  1. Do zadnej strany konzoly zapojte iba kábel HDMI a potom ho zapojte aj do vstupu na televízore alebo monitore.
  1. Zapnite konzolu Xbox 360 E aj televízor alebo monitor.
  2. Pomocou diaľkového ovládania televízora alebo monitora prepnite vstup z konzoly na vstup poskytovateľa káblovej televízie alebo multimediálneho systému a potom naspäť na vstup z konzoly.

Ak v budúcnosti chcete tomuto problému predísť, nemali by ste port HDMI aj 3,5-milimetrový port na konzole používať naraz. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky so slúchadlami od tretích strán, odporúčame ich zapojiť do portov zvukového výstupu na televízore alebo monitore.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Po zmene vstupov televízora sa konzola Xbox 360 E reštartuje alebo sa na televíznej obrazovke nič nezobrazuje, alebo iným problémom?