Pri pokuse o aktualizáciu konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Pri pokuse o prevzatie aktualizácie panela Xbox do konzoly Xbox 360 sa môže zobraziť nasledujúci kód chyby a hlásenie:

Nemožno prevziať aktualizáciu systému.
Kód stavu: xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Poznámka: Číslice xxxx v postupnosti sa líšia.

Môže to znamenať, že vaša konzola nedokáže nájsť predchádzajúcu verziu aktualizácie.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Prevezmite aktualizáciu na externý disk USB flash

Ak chcete odstrániť problém, prevezmite aktualizáciu na externý disk USB flash. Potom nainštalujte aktualizáciu z disku flash. Postupujte takto:

 1. Zaobstarajte si disk USB flash aspoň s 90 MB voľného miesta.
 2. Zapojte disk USB flash do portu USB na počítači.
  Poznámka: Disk USB flash musí používať systém súborov FAT32 (Windows).
 3. Prevezmite túto aktualizáciu systému podľa kódu chyby:
  xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
 4. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
 5. Dekomprimujte súbor. Ak používate systém Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7, súbor .zip dekomprimujte dvojitým kliknutím na súbor.
 6. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára disku USB flash.
 7. Odpojte disk USB flash od počítača.
 8. Ak je v konzole disk, vyberte ho.
 9. Vypnite konzolu.
 10. Odpojte všetky ukladacie zariadenia konzoly vrátane diskov USB flash, externých pevných diskov alebo interného pevného disku v prípade konzoly Xbox 360 E alebo Xbox 360 S.
  • Odpojenie pevného disku od konzoly Xbox 360 E:
   1. Vypnite konzolu.
   2. Umiestnite konzolu do vodorovnej polohy.
   3. Na pravej zadnej strane konzoly vyhľadajte uvoľňovacie tlačidlo krytu jednotky pevného disku.
   4. Posúvajte uvoľňovacie tlačidlo šikmo (nadol a smerom k prednej strane konzoly) a potiahnutím otvorte dvierka jednotky pevného disku.
   1. Pevný disk vyberte potiahnutím za uško.
 1. Pred opätovným zapnutím konzoly znova založte kryt jednotky pevného disku.
 • Odpojenie pevného disku od konzoly Xbox 360 S:
  1. Vypnite konzolu.
  2. Umiestnite konzolu do vodorovnej polohy.
  3. Na pravej strane konzoly vyhľadajte uvoľňovacie tlačidlo krytu jednotky pevného disku (pri zadnej strane konzoly).
  4. Posuňte uvoľňovacie tlačidlo smerom k prednej strane konzoly a potiahnutím otvorte dvierka jednotky pevného disku.
 1. Pevný disk vyberte potiahnutím za uško.
 1. Pred opätovným zapnutím konzoly znova založte kryt jednotky pevného disku.
 • Odpojenie pevného disku od pôvodnej konzoly Xbox 360:
  1. Vypnite konzolu.
  2. Vyhľadajte pevný disk na vrchnej strane konzoly (alebo na ľavej strane podľa toho, ako je konzola otočená).
   Poznámka: Niektoré konzoly Xbox 360 neobsahujú pevný disk.
 1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na pevnom disku.
   1. Vytiahnite pevný disk z konzoly.
 1. Disk USB flash obsahujúci aktualizáciu zapojte do portu USB na konzole.
 2. Zapnite konzolu. Po spustení konzoly by sa mala aktualizácia softvéru automaticky spustiť.

Riešenie č. 2: Zjednodušte sieťové nastavenie

Prevzatie aktualizácie niekedy blokuje brána firewall v smerovači. Ak je smerovač vybavený takouto bránou firewall, musíte dočasne zjednodušiť sieťové nastavenie. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

 1. Vypnite konzolu.
 2. Odpojte modem od smerovača. Pomocou štandardného kábla siete Ethernet pripojte konzolu priamo k modemu. Týmto aktualizácii umožníte obísť bránu firewall v smerovači. (Do modemu by nemali byť zapojené žiadne iné zariadenia.)
 3. Zapnite konzolu.
 4. Prevezmite aktualizáciu systému, ktorú ste sa pokúšali prevziať.
 5. Odpojte konzolu od modemu. Znova pripojte modem aj konzolu k smerovaču.

Riešenie č. 3: Žiadosť o opravu

Ak ste problém nevyriešili pomocou krokov uvedených vyššie, konzola môže vyžadovať opravu. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o aktualizáciu konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx, alebo iným problémom?