Pri pokuse o prevzatie aktualizácie konzoly Xbox do konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Problém

Pri pokuse o prevzatie aktualizácie panela Xbox do konzoly Xbox 360 sa môže zobraziť nasledujúci kód chyby a hlásenie:

Aktualizáciu nemožno spracovať. Ak problém pretrváva, navštívte lokalitu www.xbox.com/support.

Kód stavu: xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.

Poznámka: Znaky x sa líšia.

Ak sa zobrazí toto hlásenie a kód chyby, znamená to, že konzola hľadá, ale nemôže nájsť predchádzajúcu verziu aktualizácie, ktorú sa pokúšate prevziať.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Prevezmite aktualizáciu systému podľa kódu chyby

Prevezmite aktualizáciu systému, ktorá zodpovedá zobrazenému chybovému hláseniu a kódu.

 1. Zaobstarajte si disk USB flash aspoň s 90 MB voľného miesta.
 2. Zapojte disk USB flash do portu USB na počítači.
  Poznámka: Disk USB flash musí používať systém súborov FAT32 (Windows).
 3. Prevezmite nasledujúcu aktualizáciu systému podľa kódu chyby:
  xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
 4. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
 5. Dekomprimujte súbor. Ak používate systém Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7, súbor .zip dekomprimujte dvojitým kliknutím na súbor.
 6. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára disku USB flash.
 7. Odpojte disk USB flash od počítača.
 8. Ak je v konzole disk, vyberte ho.
 9. Vypnite konzolu.
 10. Odpojte všetky ukladacie zariadenia konzoly vrátane diskov USB flash, externých pevných diskov alebo interného pevného disku v prípade konzoly Xbox 360 S.

Odpojenie pevného disku od konzoly Xbox 360 S:

 1. Vypnite konzolu.
 2. Umiestnite konzolu do vodorovnej polohy.
 3. Vyhľadajte uvoľňovacie tlačidlo krytu jednotky pevného disku (pri zadnej časti na pravej strane konzoly).
 4. Posuňte uvoľňovacie tlačidlo smerom k prednej strane konzoly a potiahnutím otvorte dvierka jednotky pevného disku.
 1. Pevný disk vyberte potiahnutím za uško.
 2. Pred opätovným zapnutím konzoly znova založte kryt jednotky pevného disku.
  1. Zapojte disk USB flash s aktualizáciou do portu USB na konzole.
  2. Zapnite konzolu. Po spustení konzoly by sa mala aktualizácia softvéru automaticky spustiť.

  Riešenie č. 2: Zjednodušte sieťové nastavenie

  Prevzatie aktualizácie niekedy blokuje brána firewall v smerovači. Ak je smerovač vybavený takouto bránou firewall, musíte dočasne zjednodušiť sieťové nastavenie. Postupujte takto:

  1. Vypnite konzolu.
  2. Odpojte modem od smerovača.
  3. Pomocou štandardného kábla siete Ethernet pripojte konzolu priamo k modemu. Týmto aktualizácii umožníte obísť bránu firewall v smerovači.
   Do modemu by nemali byť zapojené žiadne iné zariadenia.
  1. Zapnite konzolu.
  2. Prevezmite aktualizáciu systému, ktorú ste sa pokúšali prevziať.
  3. Odpojte konzolu od modemu. Znova pripojte modem aj konzolu k smerovaču.

  Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

  Áno
  Nie

  Ďakujeme za vaše pripomienky

  Ďakujeme za vašu odozvu.

  Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
  Získanie pomoci od komunity
  Ambassador chat image
  Konverzácia s veľvyslancom
  Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

  Poskytnutie pripomienok k tejto téme

  255 zostávajúcich znakov.
  V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
  Získanie pomoci od komunity
  Ambassador chat image
  Konverzácia s veľvyslancom
  Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

  Kontakt

  Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prevzatie aktualizácie konzoly Xbox do konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx, alebo iným problémom?