Pri pokuse o prehratie disku pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 03-80-00

Ak sa v konzole Xbox 360 pokúsite hrať hru, prehrať film alebo hudobný disk, zobrazí sa toto chybové hlásenie:

Nerozpoznaný disk

Ak stlačíte tlačidlo Y  na ovládači, zobrazí sa kód stavu 03-80-00.

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

  • Vyskytol sa problém s diskom (môže byť napríklad poškriabaný alebo znečistený).
  • Vyskytol sa známy problém s hrou, ktorú sa pokúšate hrať.
  • Pravdepodobne sa vyskytol problém s vyrovnávacou pamäťou systému.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte tieto riešenia.

Riešenie č. 1: Spustite sprievodcu Riešenie problému s diskovou jednotkou konzoly Xbox 360

Vyskúšajte sprievodcu Riešenie problému s diskovou jednotkou konzoly Xbox 360, ktorý obsahuje niekoľko možných riešení chýb Nerozpoznaný disk.

Riešenie č. 2: Skontrolujte a vyčistite disk

Skontrolujte spodnú časť disku (strana bez štítka alebo obrázka). Nadmerné škrabance alebo šmuhy môžu spôsobovať, že konzola nedokáže načítať disk.

Ak sú na disku škrabance a disková jednotka ho nedokáže prečítať, môžete si objednať náhradný herný disk. Ďalšie informácie nájdete v článku Výmena disku s hrou pre konzolu Xbox 360.

Vyčistenie disku:

  1. Disk držte za okraje bez dotýkania sa horného a dolného povrchu.
  2. Použitím jemnej, čistej a mierne navlhčenej handričky zľahka utierajte disk od stredu k okrajom.
  3. Po vyčistení vložte disk do konzoly a skontrolujte, či sa prehráva.

Ak sa disk naďalej neprehráva, vyskúšajte riešenie č. 3.

Riešenie č. 3: Vyskúšajte iný disk a skontrolujte kompatibilitu disku

Vyskúšajte iné disky, aby sa zistilo, či sa problém vyskytuje s ľubovoľným diskom alebo len s konkrétnym diskom.

Skontrolujte, či je typ disku a kód oblasti kompatibilný s konzolou. Informácie o formátoch a oblastiach diskov nájdete v článku Prehrávanie diskov DVD v konzole Xbox 360.

Ak má používaný disk kód oblasti kompatibilný s konzolou, ale disk napriek tomu nemožno prehrať, vyskúšajte riešenie č. 4.

Ak sa iné disky dajú prehrať, avšak tento nie, pozrite si článok Výmena disku s hrou pre konzolu Xbox 360.

Riešenie č. 4: Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému (iba disky s hrami)

Ak konzola Xbox 360 nedokáže prehrať disky s viacerými hrami, skúste vymazať vyrovnávaciu pamäť systému.

Ak herný disk naďalej nemožno prehrať, vyskúšajte riešenie č. 5.

Riešenie č. 5: Vyberte pevný disk (iba herné disky)

Ak sa problém vyskytuje iba pri herných diskoch, vyskúšajte dočasne odstrániť pevný disk a zistite, či sa tým problém odstráni (pozrite si článok Pridanie alebo vybratie pevného disku pre Xbox 360). Ak konzola Xbox 360 nemá pevný disk, prejdite na riešenie č. 6.

Ak sa tým problém vyrieši, znova pripojte pevný disk a objednajte si nový pevný disk pre Xbox 360 zo strediska Podpora zariadení (prihláste sa pomocou účtu Microsoft). Pred výmenou pevného disku, na ktorý sa vzťahuje záruka, sa vyžaduje registrácia konzoly.

Ak sa herné disky naďalej nedajú prehrávať, vyskúšajte riešenie č. 6.

Riešenie č. 6: Odpojte pamäťové jednotky alebo disky USB flash (iba disky s hrami)

Ak sa problém vyskytuje iba pri herných diskoch, vyskúšajte nasledujúce riešenie:

  1. Vypnite konzolu.
  2. Odpojte všetky pamäťové jednotky alebo disky USB flash pripojené ku konzole.
  3. Zapnite konzolu.
  4. Skúste si zahrať hru.

Ak toto riešenie odstráni problém, skopírujte obsah z pamäťovej jednotky alebo disku flash na pevný disk (ak je k dispozícii), prípadne použite iný disk USB flash.

Ak herné disky naďalej nemožno prehrať, požiadajte o opravu.

Riešenie č. 7: Požiadajte o opravu

Ak ste problém nevyriešili pomocou predchádzajúcich riešení, konzolu treba dať opraviť. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prehratie disku pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 03-80-00, alebo iným problémom?