Vyskytuje sa chyba 87e105dc

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém so službou Xbox Live alebo neočakávaná chyba konzoly.

Riešenia

 1. Nižšie skontrolujte stav služby Xbox Live. Ak je tam uvedené nejaké upozornenie týkajúce sa tejto služby, chvíľu počkajte a potom to skúste znova.
 2. Vypnite a znovu zapnite konzolu: Na ovládači stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo Xbox . Z ponuky na obrazovke vyberte položku Vypnúť konzolu a stlačte tlačidlo A . Znova zapnite konzolu.
 3. Ak sa pokúšate používať hru alebo aplikáciu, odinštalujte ju a znova nainštalujte.
 4. Skúste vymazanie vyrovnávacej pamäte. Pozrite si článok Vymazanie vyrovnávacej pamäte konzoly Xbox 360.
 5. Ako poslednú možnosť môžete skúsiť obnoviť výrobné nastavenia Xboxu. Preinštaluje sa tým operačný systém konzoly. V závislosti od používanej siete to môže chvíľu trvať.
  1. Stlačte tlačidlo Xbox , čím sa otvorí sprievodca, potom prejdite na položky Nastavenia > Systém > a stlačte tlačidlo A .
  2. Vyberte položky Nastavenia konzoly > Informácie o systéme. Zapíšte si sériové číslo, potom sa vráťte na obrazovku nastavení systému.
  3. Vyberte položku Úložisko. Zvýraznite pevný disk, potom stlačte kláves A . Vyberte položku Formátovanie a potom položku Áno. Teraz zadajte sériové číslo, ktoré ste si skopírovali. Proces obnovy spustite stlačením tlačidla Štart.
Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-12-16T13:10:39.5798709+00:00
Sociálne siete a hranie hier: spustená
2019-12-16T13:10:39.5798709+00:00
Kúpa a používanie obsahu: spustená
2019-12-16T13:10:39.5798709+00:00
Televízia, hudba a video: spustená
2019-12-16T13:10:39.5798709+00:00

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vyskytuje sa chyba 87e105dc, alebo iným problémom?