Pri pokuse o prehratie obsahu v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 19-02-80004005

Problém

Pri pokuse o prehratie obsahu v konzole Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

Tento obsah nemožno prehrať, pretože sa pravdepodobne nepodporuje. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.xbox.com/support

Kód stavu: 19-02-80004005

Môže to znamenať, že obsah je chránený. Táto chyba sa môže vyskytnúť v prípade, ak je v obsahu zakódovaná technológia správy digitálnych prístupových práv (DRM).

Riešenia

Ak chcete problém vyriešiť, zaobstarajte si kópiu obsahu, ktorý nie je chránený ani kódovaný pomocou technológie DRM.

Poznámka: Ak budete chcieť prehrať niektoré formáty súborov, pravdepodobne budete musieť nainštalovať voliteľnú aktualizáciu multimediálneho obsahu.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, kliknutím na prepojenie Kontakt v spodnej časti tejto stránky sa obráťte na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prehratie obsahu v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 19-02-80004005, alebo iným problémom?