Pri pokuse o pridanie konzoly Xbox 360 do aplikácie Windows Media Center sa zobrazí kód chyby 205

Prehľad

Pri pokuse o pridanie konzoly Xbox 360 do aplikácie Windows Media Center sa môže zobraziť nasledujúci kód chyby a hlásenie:

Nastavenie zariadenia Windows Media Center Extender zlyhalo s týmto kódom chyby: -205.

Môže to znamenať, že zariadenie Windows Extender nedokáže vytvoriť používateľské konto pre konzolu. Môže k tomu dôjsť v prípade, ak je počítač pripojený k doméne s takým nastavením skupinovej politiky, ktoré konzole zabraňuje v pripojení k počítaču. Príčinou tiež môže byť poškodený certifikát zariadenia Media Center Extender.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Vymažte údaje pripojenia zariadenia Extender z konzoly aj počítača a potom sa znova pokúste pridať konzolu Xbox 360 do aplikácie Windows Media Center

 • V počítači so systémom Windows Vista alebo Windows 7 odinštalujte zariadenie Windows Extender. Postupujte takto:
  1. V počítači spustite aplikáciu Windows Media Center.
  2. Kliknite na položku Tasks (Úlohy) a potom na položku Settings (Nastavenia).
  3. Kliknite na položku Extender a vyberte konzolu Xbox 360.
  4. Kliknite na položku Uninstall (Odinštalovať).
 • V konzole Xbox 360 sa odpojte od aplikácie Windows Media Center v počítači. Postupujte takto:
  1. V časti System Settings (Nastavenia systému) panela Xbox vyberte položku Computers (Počítače).
  2. Vyberte položku Windows Media Center a stlačte tlačidlo A.
  3. Vyberte položku Disconnect (Odpojiť).
  4. Opakovane stláčajte tlačidlo B, kým sa nevrátite do časti System Settings (Nastavenia systému).
  5. Ak je konzola Xbox 360 vybavená pevným diskom alebo pamäťovou kartou, prejdite do časti System Settings (Nastavenia systému) a vyberte položku Memory (Pamäť).
  6. Vyberte položku Hard Drive (Pevný disk) alebo Memory Card (Pamäťová karta), potom položku Games (Hry) a napokon vyberte svoj profil.
  7. Vyberte položku Xbox 360 Dashboard (Panel konzoly Xbox 360) a potom položku Windows Media Center.
  8. Vyberte položku Delete (Odstrániť) a stlačte tlačidlo A.
  9. Opakovane stláčajte tlačidlo B, kým sa nevrátite do časti System Settings (Nastavenia systému).

Znova sa pokúste pridať konzolu Xbox 360 do aplikácie Windows Media Center v počítači.

Ak sa kód chyby zobrazí znova, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2 (pre počítače so systémom Windows Vista): Odstráňte certifikát zariadenia Media Extender

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) (alebo na ikonu systému Windows v ľavom dolnom rohu), do poľa Start Search (Spustiť hľadanie) zadajte text mmc a stlačte kláves ENTER.

Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).

 1. V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Add/Remove Snap-in (Pridať alebo odstrániť modul).
 2. Kliknite na položku Certificates (Certifikáty) a potom na tlačidlo Add (Pridať).
 3. Vyberte položku Computer account (Konto počítača) a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 4. Vyberte položku Local computer (Lokálny počítač), kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a potom na tlačidlo OK.
 5. Na navigačnej table v časti Console Root (Koreň konzoly) rozbaľte položku Certificates (Certifikáty), potom položku Personal (Osobné) a kliknite na položku Certificates (Certifikáty).
 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Microsoft Windows Media Center Extender Host (Hostiteľ zariadenia Microsoft Windows Media Center Extender) a potom kliknite na položku Delete (Odstrániť).
 7. Po odstránení certifikátu odinštalujte zariadenie Extender a potom znova spustite jeho inštaláciu.

Ak sa kód chyby zobrazí znova, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3 (pre počítače so systémom Windows Vista): Reštartujte službu Network List Service

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) (alebo na ikonu systému Windows v ľavom dolnom rohu), do poľa Start Search (Spustiť hľadanie) zadajte text services.msc a stlačte kláves ENTER.

Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).

 1. V zozname služieb overte, či sa pre službu Network List Service zobrazuje v stĺpci Status (Stav) text Started (Spustená) a v stĺpci Startup Type (Typ spustenia) text Automatic (Automatické).
 2. Ak chcete nastavenia služby zmeniť, dvakrát na ňu kliknite, vykonajte zmenu a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Znova spustite inštaláciu zariadenia Extender.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, kliknutím na prepojenie Kontakt v spodnej časti tejto stránky sa obráťte na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o pridanie konzoly Xbox 360 do aplikácie Windows Media Center sa zobrazí kód chyby 205, alebo iným problémom?