Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live sa zobrazí chyba 20A8-4840

Problém

Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live sa zobrazí chyba, ktorá sa podobá na niektorú z nasledujúcich:

W: 0000-0021

X: 0000-F001

Y: 20A8-4840

Z: 0000-0000

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém so sieťovým nastavením.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak riešenie nefunguje, prejdite na nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 1: Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému

Postupujte takto:

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
  2. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia) alebo Memory (Pamäť).
  1. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
  2. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému)
  1. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

Riešenie č. 2: Obnovte nastavenia konzoly Xbox 360

Postupujte takto:

  1. Stlačte tlačidlo sprievodcu a vyberte položku Turn Off Console (Vypnúť konzolu).
  2. Zapnite konzolu Xbox 360.

Poznámka: Ak používate bezdrôtový ovládač pre Xbox 360, môžete konzolu zapnúť pomocou tlačidla sprievodcu na ovládači.

Riešenie č. 3: Otvorte sieťové porty

Ak chcete získať prístup k službe Xbox Live, musíte v sieťovom hardvéri alebo bráne firewall otvoriť niekoľko portov. Informácie o tom, ktoré porty musia byť pre službu Xbox Live otvorené, nájdete v časti Sieťové porty používané službou Xbox Live.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live sa zobrazí chyba 20A8-4840, alebo iným problémom?