Pri pokuse o prevzatie aktualizácie konzoly Xbox sa zobrazí kód chyby 3151

Pri pokuse o prevzatie aktualizácie panela Xbox sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

Nemožno prevziať aktualizáciu systému.

Kód stavu: 3151-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Poznámka: Číslice xxxx v postupnosti sa líšia.

Môže to znamenať, že konzola hľadá, ale nemôže nájsť predchádzajúcu verziu aktualizácie, ktorú sa pokúšate prevziať.

Riešenia

Riešenie č. 1: Prevezmite aktualizáciu na externý disk USB flash

 1. Zaobstarajte si disk USB flash aspoň s 90 MB voľného miesta.
 2. Zapojte disk USB flash do portu USB na počítači.
  Poznámka: Disk USB flash musí používať systém súborov FAT32 (Windows).
 3. Kliknutím prevezmite nasledujúcu aktualizáciu systému podľa kódu chyby:
  3151-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.
 4. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
 5. Dekomprimujte súbor. Ak používate systém Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7, súbor .zip dekomprimujte dvojitým kliknutím na súbor.
 6. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára disku USB flash.
 7. Odpojte disk USB flash od počítača.
 8. Ak je v konzole disk, vyberte ho.
 9. Vypnite konzolu.
 10. Odpojte všetky ukladacie zariadenia konzoly vrátane diskov USB flash, externých pevných diskov alebo interného pevného disku v prípade konzoly Xbox 360 S. Informácie o odpojení pevného disku.
 11. Disk USB flash obsahujúci aktualizáciu zapojte do portu USB na konzole.
 12. Zapnite konzolu. Po spustení konzoly by sa mala aktualizácia softvéru automaticky spustiť.
 13. Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému Xbox 360

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 1. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 2. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému)
 1. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Žiadosť o opravu

Ak ste problém nevyriešili pomocou predchádzajúceho riešenia, konzolu treba dať opraviť. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prevzatie aktualizácie konzoly Xbox sa zobrazí kód chyby 3151, alebo iným problémom?