Pri používaní mikrofónu senzora Kinect na konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 32

Počas používania senzora Kinect pre konzolu Xbox 360 sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Senzor Kinect nezachytil celý kalibračný tón.

32

Ak sa zobrazuje dané chybové hlásenie pri používaní senzora Kinect, znamená to, že mikrofón senzora Kinect má problémy so zachytením vášho hlasu.

Riešenia

Riešenie č. 1: Vyberte položky „More info” (Ďalšie informácie) a „Try again” (Skúsiť znova)

Po zobrazení chyby vyberte položku More Info (Ďalšie informácie). Zobrazia sa návrhy, ako problém vyriešiť. Po vykonaní navrhovaných zmien znova spustite test výberom položky Try Again (Skúsiť znova).

Riešenie č. 2: Kontrola správneho umiestnenia senzora Kinect

Ak chcete zistiť, ako môžete senzor Kinect správne umiestniť na dosiahnutie optimálneho výkonu mikrofónu, pozrite si článok Rozpoznávanie hlasu a rozhovor pomocou senzora Kinect.

Riešenie č. 3: Požiadajte o opravu

Ak ste problém nevyriešili pomocou predchádzajúcich dvoch riešení, prejdite do servisného strediska online a požiadajte o opravu.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite časť Najčastejšie otázky týkajúce sa záruk a servisu konzoly Xbox 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní mikrofónu senzora Kinect na konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 32, alebo iným problémom?