Pri preberaní aktualizácie do konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 3CD6

Problém

Pri pokuse o prevzatie aktualizácie softvéru pre konzolu Xbox 360 sa môže zobraziť kód chyby a hlásenie podobné tomuto:

Nemožno prevziať aktualizáciu. Ak chcete otestovať pripojenie, otvorte ponuku System Settings (Nastavenia systému) a vyberte položky Network Settings (Nastavenia siete) a Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Kód stavu: 3CD6-xxxx-xxxx-xxxx-xxx-xxx

Aktualizácia zlyhala

Kód stavu: 3CD6-xxxx-xxxx-xxxx-xxx-xxx

Poznámka: Znaky x v týchto kódoch chýb predstavujú zástupné symboly. Jednotlivé kódy chýb sa líšia v závislosti od oblasti.

Znamená to, že sa v konzole Xbox 360 nepodarilo nainštalovať aktualizáciu softvéru konzoly.

Riešenia

Riešenie č. 1: Riešenie problémov s aktualizáciou konzoly

Riešenie tohto problému nájdete v článku Riešenie problémov s aktualizáciou softvéru konzoly.

Ak sa problém vyskytuje i naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Pokus o nainštalovanie aktualizácie systému na inom mieste

Ak tento problém pretrváva, skúste aktualizáciu nainštalovať na inom mieste. Napríklad vyberte z konzoly Xbox pevný disk, vložte ho do priateľovej konzoly Xbox a skúste aktualizáciu znova nainštalovať. (Pomoc nájdete v článku Pridanie alebo vybratie pevného disku pre Xbox 360.)

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, kliknutím na prepojenie Kontakt v spodnej časti tejto stránky sa obráťte na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní aktualizácie do konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 3CD6, alebo iným problémom?