Pri používaní senzora Kinect pre konzolu Xbox 360 sa zobrazí chyba 64

Počas používania senzora Kinect pre konzolu Xbox 360 sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Senzor Kinect nezachytil celý kalibračný tón.

Kód chyby 64

Znamená to, že mikrofón senzora Kinect má problém so zachytením vášho hlasu.

Riešenia

Riešenie č. 1: Výber položiek More info (Ďalšie informácie) a Try again (Skúsiť znova)

Po zobrazení chyby vyberte položku More Info (Ďalšie informácie). Zobrazia sa návrhy, ako problém vyriešiť. Po vykonaní navrhovaných zmien znova spustite test výberom položky Try Again (Skúsiť znova).

Riešenie č. 2: Kontrola správneho umiestnenia senzora Kinect

Ak chcete zistiť, ako môžete senzor Kinect správne umiestniť na dosiahnutie optimálneho výkonu mikrofónu, pozrite si článok Rozpoznávanie hlasu a rozhovory pomocou senzora Kinect pre konzolu Xbox 360.

Riešenie č. 3: Žiadosť o opravu

Ak ste problém neodstránili pomocou prvých dvoch riešení, senzor Kinect môže vyžadovať opravu. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní senzora Kinect pre konzolu Xbox 360 sa zobrazí chyba 64, alebo iným problémom?