Pri pokuse o prehrávanie obsahu zo služby Xbox Live sa zobrazí chyba 69-80072746

Problém

Pri pokuse o prehratie obsahu zo služby Xbox Live sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Obsah nemožno prehrať. Tento obsah nemožno prehrať, pretože sa pravdepodobne nepodporuje. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.xbox.com/support.

Kód stavu 69-80072746

Môže to znamenať, že konto má zablokovaný prístup k určitým druhom obsahu. Táto chyba sa môže vyskytnúť napríklad v prípade, že sa pokúsite získať prístup k nehodnotenému obsahu.

Riešenia

Riešenie č. 1: Upravte nastavenia ochrany osobných údajov

Ak používate účet dospelej osoby, prihláste sa doň a skontrolujte, či má neobmedzený prístup k obsahu. Nastavenia súkromia môžete upraviť v konzole Xbox 360 alebo online.

Úprava nastavení ochrany osobných údajov pomocou konzoly

 1. Prihláste sa do účtu, s ktorým sa vyskytuje problém.
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Privacy (Ochrana osobných údajov).
 3. Na paneli Online Safety (Bezpečnosť online) vyberte položku Change Settings (Zmeniť nastavenia).
 4. Vyberte položku Customize (Prispôsobiť).
 5. Vyberte položku Member Content (Členský obsah) a skontrolujte, či je vybraté nastavenie Everyone (Každý).

Úprava nastavení ochrany osobných údajov online

 1. V prehľadávači prejdite na stránku Môj účet.
 2. Kliknite na položku Prihlásiť sa v pravom hornom rohu stránky a prihláste sa do účtu Xbox Live.
 3. Kliknite na položku Môj účet v pravom hornom rohu stránky.
 4. V časti Nastavenia a preferencie kliknite na položku Nastavenia ochrany osobných údajov a nastavenia online.
 5. Na karte Dospelí v časti Ochrana osobných údajov skontrolujte, či je položka Zdieľanie profilu nastavená na hodnotu Každý.

Poznámka: Detské účty Xbox Live vyžadujú súhlas rodiča z rodičovského účtu Microsoft (predtým nazývaného Windows Live ID). Ďalšie informácie nájdete v článku Bezpečnosť online a ochrana osobných údajov pri používaní služby Xbox Live.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Upravte rodinné nastavenia

Rodinné nastavenia môžu blokovať zobrazovanie obsahu, ktorý má nižšie hodnotenie, než je nastavenie pre konzolu. Skontrolujte, či obsah nie je skrytý z dôvodu rodinných nastavení. Nastavenia môžete upraviť online alebo pomocou konzoly Xbox 360.

Úprava rodinných nastavení pomocou konzoly

 1. Prihláste sa do účtu, s ktorým sa vyskytuje problém.
 2. Vyberte položku settings (nastavenia) a potom položku Family (Rodina).
 3. Ak ste pre rodinné nastavenia vybrali prístupový kód pre rodinné nastavenia, zadajte ho.
 4. Vyberte položku Ratings and Content (Hodnotenia a obsah).
 5. Vyberte typ obsahu, ktorý chcete sledovať, a potom vyberte požadované nastavenie. Vykonajte napríklad jeden z nasledujúcich krokov:
  • Vyberte položku Movie Ratings (Hodnotenia filmov) a možnosť All Movies (Všetky filmy).
  • Vyberte položku TV Ratings (Hodnotenia televíznych relácií) a možnosť All TV Shows (Všetky televízne relácie).
 1. Stlačte tlačidlo B a vyberte možnosť Save and Exit (Uložiť a skončiť).

Úprava rodinných nastavení online

 1. V prehľadávači prejdite na stránku Môj účet.
 2. Kliknite na položku Prihlásiť sa v pravom hornom rohu stránky a prihláste sa do účtu Xbox Live.
 3. Kliknite na položku Môj účet v pravom hornom rohu stránky.
 4. V časti Nastavenia a predvoľby kliknite na položku Nastavenia ochrany osobných údajov a nastavenia online.
 5. Na karte Dospelí v časti Ovládacie prvky obsahu skontrolujte, či je položka Programovanie nastavená na hodnotu Štandardné.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Kúpa obsahu na lokalite Xbox.com

Ak používate sekundárny účet rodinného balíka Xbox Live, obsah pravdepodobne budete musieť kúpiť prostredníctvom stránky Trhovisko s hrami na lokalite Xbox.com a súbory na prevzatie pridať do frontu konzoly Xbox 360. Postupujte takto:

 1. V počítači prejdite do obchodu Xbox Games.
 2. Kliknite na položku Sign In (Prihlásiť sa) v pravom hornom rohu stránky a prihláste sa do účtu Xbox Live.
 3. Vyhľadajte a vyberte alebo kúpte obsah, ktorý chcete prevziať.
 4. Preberanie by sa malo v konzole Xbox 360 spustiť do 5 až 10 minút. Ak chcete skontrolovať stav preberania v konzole:
  1. Na ovládači pre Xbox 360 stlačte tlačidlo sprievodcu.
  2. Prejdite do časti Games & Apps (Hry a aplikácie).
 5. Vyberte položku Active Downloads (Aktívne súbory na prevzatie).

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, kliknutím na prepojenie Kontakt v spodnej časti tejto stránky sa obráťte na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prehrávanie obsahu zo služby Xbox Live sa zobrazí chyba 69-80072746, alebo iným problémom?