Pri prehrávaní obsahu v konzole Xbox 360 sa zobrazí kód chyby 69-C00D36CB

Pri pokuse o prehratie obsahu v konzole Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby:

69-C00D36CB

Znamená to, že obsah je poškodený a nedá sa prehrať.

Riešenie

Ak chcete vyriešiť problém týkajúci sa obsahu, ktorý ste prevzali zo služby Xbox Live, odstráňte ho z konzoly Xbox 360. Potom obsah znova prevezmite. Postupujte takto:

 1. V konzole sa prihláste do služby Xbox Live pomocou menovky hráča, ktorú ste použili pri pôvodnom zakúpení obsahu.
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 3. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia) a potom ukladacie zariadenie, v ktorom je obsah uložený (napríklad Hard Drive (Pevný disk)).
 4. Vyhľadajte obsah. Vyberte napríklad položku Video.
 5. Vyberte obsah a potom položku Delete (Odstrániť).
 6. Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému:
  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
  2. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia).
  1. Označte úložné zariadenie a stlačte tlačidlo Y na ovládači. (Bez ohľadu na vybraté úložné zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých úložných zariadení.)
  2. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému)
  1. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).
 1. Vráťte sa do hlavnej ponuky služby Xbox.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Account (Konto).
 3. Vyberte položku Download History (História prevzatých súborov).
 4. Vyberte obsah, pri ktorom ste mali problémy s preberaním, a potom položku Download Again (Prevziať znova).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prehrávaní obsahu v konzole Xbox 360 sa zobrazí kód chyby 69-C00D36CB , alebo iným problémom?