Pri prehrávaní prevzatého videa v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 72-C00DF231

Pri pokuse o prehratie videa v konzole Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

72-C00DF231

V čiastočne prevzatom súbore ste sa dostali na pozíciu preberania, pre sieťové problémy však video nemožno počas preberania prehrať.

Väčšina chýb pri prehrávaní videí sa vyskytuje pre niektorú z nasledujúcich príčin:

Riešenie

Ak chcete problém vyriešiť, počkajte na dokončenie preberania a potom skúste video prehrať znova.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prehrávaní prevzatého videa v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 72-C00DF231, alebo iným problémom?