Pri používaní senzora Kinect na konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 80000010

Pri používaní senzora Kinect pre konzolu Xbox 360 sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

Senzor Kinect sa musí reštartovať

80000010

Toto hlásenie znamená, že senzor je zaneprázdnený. Skôr než vypnete konzolu alebo začnete hrať hru, musíte počkať 90 sekúnd.

Riešenia

Riešenie č. 1: Vypnite a znovu zapnite konzolu

Ak sa na obrazovke zobrazuje toto hlásenie, počkajte aspoň 90 sekúnd a potom postupujte takto:

  1. Vypnite konzolu Xbox 360. To urobíte tak, že stlačíte a tri sekundy podržíte tlačidlo sprievodcu Xbox na ovládači. Ďalej vyberte možnosť vypnutia len ovládača alebo ovládača aj konzoly. Ak vyberiete konzolu, vypne sa konzola a všetky pripojené ovládače.
  1. Ak je senzor veľmi chladný, počkajte, kým nedosiahne izbovú teplotu (približne 21 °C).
  2. Zapnite konzolu a skontrolujte, či problém pretrváva. To urobíte tak, že stlačíte tlačidlo sprievodcu Xbox na ovládači.

Riešenie č. 2: Žiadosť o opravu

Ak ste problém nevyriešili pomocou riešenia uvedeného vyššie, senzor Kinect môže vyžadovať opravu. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní senzora Kinect na konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 80000010, alebo iným problémom?