Pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live sa zobrazí kód chyby 80048821

Pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

Ľutujeme, zadali ste nesprávne heslo alebo pre túto e-mailovú adresu neexistuje členstvo v službe Xbox Live. Skúste to znovu, alebo prejdite na lokalitu Xbox.com/forgot, ak potrebujete pomoc.

Kód: 80048821

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Váš profil v službe Xbox Live je poškodený.
 • Vyskytol sa problém s bezpečnostnými informáciami účtu Microsoft.

Riešenia

Riešenie č. 1: Reštartujte konzolu Xbox 360

Problém môžete vyriešiť vypnutím a reštartovaním konzoly Xbox 360.

Riešenie č. 2: Overenie hesla účtu Microsoft

Skontrolujte, či heslo, ktoré ste zadali, je správne. Ak ste zabudli heslo alebo sa pomocou neho nemôžete prihlásiť, obnovte heslo.

Riešenie č. 3: Pokus o prihlásenie na lokalite Xbox.com

Postupujte takto:

 1. Ťuknite alebo kliknite na položku Sign In (Prihlásiť sa) v hornej časti ktorejkoľvek stránky na lokalite xbox.com (napríklad tejto).
 2. Zadajte meno používateľa a heslo účtu Microsoft a kliknite na položku Sign In (Prihlásiť sa).
 3. Ak sa na lokalite Xbox.com môžete prihlásiť, skúste sa znova prihlásiť z konzoly Xbox 360.

Riešenie č. 4: Aktualizácia informácií o zabezpečení účtu Microsoft

Overte a v prípade potreby doplňte informácie o zabezpečení do svojho účtu Microsoft. Pridajte napríklad novú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.
Informácie o tom, ako spravovať informácie o zabezpečení účtu Microsoft, nájdete v článku Prehľad informácií o zabezpečení účtu Microsoft.

Po overení a aktualizácii informácií o zabezpečení účtu Microsoft sa prihláste do služby Xbox Live a pokúste sa znova kúpiť alebo prevziať príslušný obsah.

Riešenie č. 5: Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 4. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté úložné zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých úložných zariadení.)
 5. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

Riešenie č. 6: Premiestnenie a opätovné prevzatie profilu v službe Xbox Live

Postupujte takto:

 1. Naformátujte rezervný disk USB flash ako pamäťovú jednotku.
 2. Presuňte profil na jednotku flash, ktorú ste naformátovali v kroku č. 1. Postupujte podľa týchto krokov:
  1. Zapojte disk USB flash do konzoly.
  2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  3. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia), System Settings (Nastavenia systému) a vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia).
  4. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
  5. Vyberte položku Gamer Profiles (Profily hráčov) a potom vyberte svoj profil hráča.
  6. Vyberte položku Move (Premiestniť).
  7. Vyberte disk USB flash, na ktorý chcete presunúť svoj profil.
  8. Odpojte USB kľúč od konzoly.
 3. Znova prevezmite svoj profil. Pomoc nájdete v článku Prevzatie profilu v službe Xbox Live do inej konzoly Xbox 360 alebo jeho opätovné prevzatie.

Riešenie č. 7: Odstráňte súbor so systémovými údajmi lokality Obchod

Konzola Xbox 360 ukladá aj dočasné súbory pre Obchod Xbox Games. Problém môžete vyriešiť odstránením súboru so systémovými údajmi lokality Obchod. Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Sklad) a potom primárne ukladacie zariadenie.
 4. Vyberte položku System Items (Systémové položky).
 5. Vyberte položku Marketplace System Data (Systémové údaje lokality Marketplace).
 6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 7. Reštartujte konzolu.

Riešenie č. 8: Odstránenie najnovšej aktualizácie systému

Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 4. Označte (ale nevyberajte) položku Memory Unit (Pamäťová jednotka).
 5. Na ovládači stlačte tlačidlá v tomto poradí:
  1. Ľavé predné tlačidlo
  2. Pravé predné tlačidlo
  3. Tlačidlo X
 6. Zopakujte krok 5.
 7. Po zobrazení nasledujúceho hlásenia vyberte položku Yes (Áno):

Odstránenie aktualizácie systému

Ak niektoré ukladacie zariadenie obsahuje aktualizáciu systému, aktualizácia a prístup k službe Xbox Live sa odstránia. Ak chcete tieto funkcie znova používať, prihláste sa v službe Xbox Live a prevezmite aktualizáciu. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.xbox.com/storage.

Po dokončení operácie sa konzola reštartuje. Chcete pokračovať?

Konzola Xbox 360 sa reštartuje.

Riešenie č. 9: Žiadosť o opravu

Ak ste problém nevyriešili pomocou predchádzajúcich riešení, konzolu treba dať opraviť. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live sa zobrazí kód chyby 80048821, alebo iným problémom?