Pri inštalácii aktualizácie alebo kúpe obsahu v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 8007-0070

Problém

Pri pokuse o aktualizáciu konzoly Xbox 360 alebo kúpu obsahu sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-8007-0070

Nemožno prevziať aktualizáciu. Ak chcete otestovať pripojenie, otvorte ponuku System Settings (Nastavenia systému) a vyberte položky Network Settings (Nastavenia siete) a Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Poznámka: Znaky „x“ v kóde chyby sa v jednotlivých prípadoch líšia.

Môže to znamenať, že v ukladacom zariadení nie je dostatok miesta na inštaláciu aktualizácie alebo obsah.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Uvoľnenie miesta v ukladacom zariadení

V ukladacom zariadení potrebujete dostatok voľného miesta na uloženie aktualizácie konzoly alebo prevzatie obsahu. Ak nemáte dostatok voľného miesta, musíte niektoré položky premiestniť alebo odstrániť. Informácie o tomto postupe nájdete v článku Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a položiek avatara v konzole Xbox.

Poznámka: Tento problém môžete vyriešiť aj zakúpením pevného disku s väčšou kapacitou. Napríklad v obchode Microsoft Store je k dispozícii multimediálny pevný disk pre konzolu Xbox 360 s kapacitou 320 GB.

Riešenie č. 2: Odstránenie predtým nainštalovaných aktualizácií

  1. V konzole prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
  2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
  3. Zvýraznite pamäťovú jednotku.
  4. Na ovládači stlačte tlačidlá v tomto poradí: LB, RB, X, LB, RB, X. Tým otvoríte okno Delete System Update (Odstránenie aktualizácie systému).
  5. Vyberte položku Yes (Áno). Konzola Xbox 360 sa reštartuje.
  6. Po reštartovaní konzoly sa zobrazí výzva na inštaláciu najnovších aktualizácií. Postupujte podľa pokynov na inštaláciu aktualizácií.

Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri inštalácii aktualizácie alebo kúpe obsahu v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 8007-0070, alebo iným problémom?