Pri pokuse o prevzatie profilu v službe Xbox Live sa zobrazí chyba 80070003

Pri pokuse o prevzatie profilu v službe Xbox Live sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Ľutujeme, profily Xbox Live momentálne nemožno prevziať. Skúste to znova neskôr.

Kód stavu: 80070003

Môže to znamenať, že vo vašom ukladacom zariadení nie je dostatok voľného miesta.

Riešenia

Riešenie č. 1: Ak chcete uvoľniť miesto v úložnom zariadení, musíte premiestniť alebo odstrániť niektoré položky

Tento problém sa môže vyskytovať z dôvodu nedostatku voľného miesta v úložnom zariadení. Môže byť napríklad nedostatok voľného miesta na pevnom disku konzoly Xbox.

Ak nemáte dostatok voľného miesta, musíte niektoré položky premiestniť alebo odstrániť. Pozrite si článok Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a položiek avatara v konzole Xbox.

Riešenie č. 2: Odstránenie profilu uloženého v konzole Xbox

Postup odstránenia profilu uloženého v konzole Xbox:

 1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 3. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
 4. Vyberte položku Gamer Profiles (Profily hráčov).
 5. Vyberte menovku hráča, ktorú chcete odstrániť.
 6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 7. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). (Tým sa odstráni profil, ale zachovajú sa uložené hry a dosiahnuté výsledky.)

Riešenie č. 3: Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 4. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 5. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

Riešenie č. 4: Opätovné prevzatie profilu

Pri preberaní profilu Xbox Live postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 1. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
 2. Poznámka: Ak sa nezobrazí oznámenie Download Profile (Prevziať profil), pravdepodobne to znamená, že ste prihlásení do svojho profilu. Stlačením tlačidla X sa odhláste.

 3. Zadajte konto Microsoft priradené k vašej menovke hráča v službe Xbox Live. Ak nepoznáte svoje konto Microsoft alebo heslo, pozrite si článok Vyhľadanie e-mailovej adresy alebo hesla konta Microsoft.
 4. Poznámka: Ak máte detské konto Xbox Live, na prevzatie profilu musíte použiť konto Microsoft svojho rodiča.

 5. Vyberte ukladacie zariadenie (napríklad Hard Drive (Pevný disk)) pre svoj profil.
 6. Váš profil sa začne preberať.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prevzatie profilu v službe Xbox Live sa zobrazí chyba 80070003, alebo iným problémom?