Pri pripájaní k službe Xbox Live sa zobrazí chyba 8007007A

Pri prihlasovaní v službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí táto chyba:

8007007A

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Treba aktualizovať fakturačné údaje konta.
 • Treba obnoviť informácie uložené vo vyrovnávacej pamäti konzoly Xbox.
 • Vyskytol sa problém s pripojením k službe Xbox Live.

Riešenia

Riešenie č. 1: Overenie informácií o zabezpečení konta Microsoft

 1. Prihláste sa do konta Microsoft. Ak ste zabudli heslo, obnovte ho.
 2. Kliknite na položku Edit security info (Upraviť informácie o zabezpečení).
 3. Overte informácie o zabezpečení. Overte napríklad správnosť týchto informácií: Phone number (Telefónne číslo), Alternate email address (Alternatívna e-mailová adresa) a Security question (Bezpečnostná otázka) (ak sú dostupné).
 4. Kliknite na možnosť Billing (Fakturácia) a potom na Billing information (Fakturačné údaje).
 5. Overte fakturačné údaje konta Microsoft. Skontrolujte napríklad, či sa fakturačná adresa konta Microsoft zhoduje s fakturačnou adresou k vašej kreditnej karte. Takisto skontrolujte, či sa informácie o spôsobe platby v konte Microsoft vrátane veľkých a malých písmen zhodujú s informáciami vašej kreditnej karty.
 6. Odhláste sa z konta Microsoft a potom sa znova prihláste.
 7. V konzole sa pokúste pripojiť k službe Xbox Live.

Riešenie č. 2: Odstráňte profil z konzoly, vymažte vyrovnávaciu pamäť systému a znova prevezmite profil

Postup odstránenia profilu uloženého v konzole Xbox:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Vyberte domovskú obrazovku konzoly Xbox.
 3. Vyberte položku settings (nastavenia) a potom položku System (Systém).
 4. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 5. Vyberte ukladacie zariadenie. Vyberte napríklad pevný disk alebo pamäťovú jednotku.
 6. Vyberte položku Profiles (Profily).
 7. Vyberte menovku hráča, ktorú chcete odstrániť.
 8. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 9. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). Tým odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky.
  Dôležité: Nevyberajte položku Delete Profile and Items (Odstrániť profil a položky). Tým odstránite profil a tiež súvisiace hry a dosiahnuté výsledky.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Vyberte domovskú obrazovku konzoly Xbox.
 3. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 4. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 5. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 6. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 7. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

Pri preberaní profilu Xbox Live postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 1. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).

Poznámka: Nevidíte položku Download Profile (Prevziať profil)? Znamená to, že ste sa prihlásili pod iným profilom. Stlačením tlačidla X sa odhláste, potvrďte akciu a vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).

 1. V spodnej časti obrazovky Download Profile (Prevziať profil) vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
 1. Zadajte e-mailovú adresu konta Microsoft, ktoré je priradené k vášmu profilu v službe Xbox Live. Ak tieto údaje nepoznáte, prečítajte si článok Vyhľadanie e-mailovej adresy konta Microsoft alebo hesla.
 1. Zadajte heslo konta Microsoft.

Poznámka: Ak máte detské konto Xbox Live, na prevzatie profilu sa musia zadať údaje konta Microsoft príslušného rodiča.

 1. Ak v konzole používate externé úložisko, vyberte ukladacie zariadenie, do ktorého chcete uložiť profil. Ak nepoužívate externé úložisko, spustí sa preberanie profilu hneď.

Po prevzatí profilu reštartujte konzolu a pokúste sa pripojiť k službe Xbox Live.

Riešenie č. 3: Riešenie problémov s pripojením k službe Xbox Live

Ak problém stále pretrváva, vyriešte problém s pripojením k službe Xbox Live.

Ak sa problém vyskytuje aj po pokuse o vyriešenie problému s pripojením, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pripájaní k službe Xbox Live sa zobrazí chyba 8007007A, alebo iným problémom?