Pri preberaní obsahu zo služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 800704CD

Pri pokuse o prevzatie obsahu zo služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby:

800704CD

Riešenia

Vyskúšajte vyriešiť tento problém pomocou nasledujúcich riešení:

Riešenie č. 1: Odstráňte a znova nainštalujte hru alebo aplikáciu

 1. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko) a potom položku Memory Unit (Pamäťová jednotka).
 3. Vyberte položku Games and Apps (Hry a aplikácie).
 4. Vyhľadajte a vyberte hru alebo aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
 5. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 6. Znovu prevezmite hru alebo aplikáciu.

Ak ste odstránenú hru alebo aplikáciu prevzali zo služby Xbox Live:

  1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Account (Konto).
  2. Vyberte položku Download History (História prevzatých súborov).
  3. Prehľadajte históriu prevzatých súborov. Ak chcete hru alebo aplikáciu prevziať znova, vyberte ju a potom vyberte položku Download Again (Prevziať znova).

Poznámka: Ak chcete zobraziť poplatky na svojom konte Xbox Live, pozrite si článok Online kontrola histórie transakcií a predplatného služby Xbox Live.

Ak ste hru inštalovali z disku, nainštalujte ju z disku aj teraz.

Riešenie č. 2: Odstráňte svoj profil, vymažte vyrovnávaciu pamäť systému a profil znova prevezmite

Krok č. 1: Odstránenie profilu uloženého v konzole Xbox

 1. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 3. Ak ku konzole nepripojíte žiadne externé ukladacie zariadenia, vyberte položku Hard Drive (Pevný disk). Ak používate externé ukladacie zariadenia, vyberte namiesto toho položku All Devices (Všetky zariadenia).
 4. Vyberte položku Profiles (Profily).
 5. Vyberte profil, ktorý chcete odstrániť.
 6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 7. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). Tým odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky.

Dôležité: Nevyberajte položku Delete Profile and Items (Odstrániť profil a položky). Tým odstránite profil a tiež súvisiace hry a dosiahnuté výsledky.

Krok č. 2: Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 4. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 5. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).
 7. Reštartujte konzolu.

Krok č. 3: Prevzatie profilu v službe Xbox Live

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 1. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
  Poznámka: Ak sa položka Download Profile (Prevziať profil) nezobrazuje, pravdepodobne ste prihlásení do svojho profilu. Stlačením tlačidla X sa odhláste.
 2. V spodnej časti obrazovky Download Profile (Prevziať profil) vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
 3. Zadajte konto Microsoft priradené k vašej menovke hráča v službe Xbox Live. Ak nepoznáte e-mailovú adresu alebo heslo svojho konta Microsoft, pozrite si článok Vyhľadanie e-mailovej adresy alebo hesla konta Microsoft.
  Poznámka: Ak máte detské konto Xbox Live, na prevzatie profilu musíte použiť konto Microsoft svojho rodiča.
 4.  Ak v konzole používate externé úložisko, vyberte zariadenie, do ktorého chcete uložiť profil. Ak nepoužívate externé úložisko, spustí sa preberanie profilu hneď.

Po prevzatí profilu reštartujte konzolu a pokúste sa znovu prevziať obsah.

Riešenie č. 3: Riešenie problémov so sieťovým pripojením

Informácie o riešení problémov s pripojením nájdete na stránke Riešenie problémov s pripojením konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live.

Riešenie č. 4: Vyriešte problémy s pevným diskom pre Xbox 360

Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade, že je pevný disk pre Xbox 360 poškodený alebo plný. Pozrite si časť Riešenie problémov s pevnými diskami pre Xbox 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní obsahu zo služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 800704CD, alebo iným problémom?