Pri pokuse o prevzatie obsahu v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 800705b6

Pri pokuse o prevzatie obsahu do konzoly Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby:

800705b6

Môže to znamenať, že obsah sa počas preberania poškodil.

Riešenia

Vyskúšajte vyriešiť tento problém pomocou nasledujúcich riešení:

Riešenie č. 1: Odstráňte svoj profil, vymažte vyrovnávaciu pamäť systému a profil znova prevezmite

Vyrovnávacia pamäť systému obsahuje dočasné súbory, ktoré konzola Xbox 360 používa. Vymazaním profilu a vyrovnávacej pamäte systému môžete vyriešiť tento problém. Postupujte nasledovne:

 1. Odstráňte svoj profil.
  1. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
  2. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
  3. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y.
  4. Vyberte položku Profiles (Profily).
  5. Vyberte profil, ktorý chcete odstrániť.
  6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
  7. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). Tým odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky.
 2. Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému Xbox 360.
 3. Znova prevezmite profil.
  1. Stlačte tlačidlo sprievodcu Xbox na ovládači (veľké tlačidlo X v strede ovládača).
  2. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
   Poznámka: Nevidíte položku Download Profile (Prevziať profil)? Stlačte tlačidlo X a odhláste sa zo svojho profilu.
  3. Zadajte údaje konta Microsoft spojeného s menovkou hráča v službe Xbox Live. Ak nepoznáte svoje konto Microsoft alebo heslo, pozrite si článok Vyhľadanie e-mailovej adresy alebo hesla konta Microsoft.
  4. Teraz zadajte heslo konta Microsoft.
   Poznámka: Ak máte detské konto v službe Xbox Live, na prevzatie profilu sa vyžadujú údaje súvisiaceho konta Microsoft rodiča.
  5. Vyberte ukladacie zariadenie pre svoj profil.
   Váš profil sa začne preberať. Po prevzatí profilu si môžete zvoliť, či sa pri prihlasovaní do vášho profilu má alebo nemá vyžadovať heslo konta Microsoft.
Možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo)
Možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo)

Možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo) je predvolene vypnutá, čo znamená, že pri prihlásení do vášho profilu v službe Xbox Live sa zobrazí výzva, aby ste zadali heslo konta Microsoft.

  1. Ak chcete, aby sa pri prihlásení do vášho profilu v tejto konzole zobrazila výzva na zadanie hesla konta Microsoft, ponechajte možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo) nezačiarknutú (vypnutú).
   Poznámka: Pri preberaní vášho profilu do vlastnej konzoly môžete vybrať možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo), aby sa pri ďalšom prihlásení do profilu výzva na zadanie hesla konta Microsoft nezobrazovala.

Teraz sa v tejto konzole môžete prihlásiť pomocou menovky hráča v službe Xbox Live.

Dôležitá informácia: Ak ste profil prevzali do inej konzoly a vybrali ste možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo), môžete heslo upraviť na diaľku a zabrániť tak prístupu k profilu v druhej konzole. Informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v článku Správa prihlasovacích predvolieb v konzole Xbox 360.

Riešenie č. 2: Odstráňte obsah a skúste ho znova prevziať

Obsah sa mohol počas preberania poškodiť. Odstráňte obsah a skúste ho znova prevziať.

Ďalšie informácie o odstraňovaní položiek z konzoly Xbox 360 nájdete v článku Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a položiek avatara v konzole Xbox.

Riešenie č. 3: Riešenie problémov so sieťovým pripojením

Skontrolujte pripojenie konzoly k smerovaču alebo modemu. Ak je konzola pripojená k internetu správne, pozrite si článok Riešenie problémov s pripojením k službe Xbox Live.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prevzatie obsahu v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 800705b6, alebo iným problémom?