Pri pokuse o kúpu členstva Xbox Live sa zobrazí chyba 8007274D

Problém

Pri pokuse o kúpu členstva Xbox Live sa zobrazí táto chyba:

  • Chyba konzoly: 8007274D

Riešenie

Ak chcete tento problém vyriešiť, postupujte podľa nasledujúcich krokov, aby ste vymazali vyrovnávaciu pamäť systému:

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
  3. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia) alebo Memory (Pamäť).
  4. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
  5. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
  6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o kúpu členstva Xbox Live sa zobrazí chyba 8007274D, alebo iným problémom?