Pri prihlasovaní alebo preberaní obsahu zo služby Xbox Live sa zobrazí chyba 80072af9

Problém

Pri pokuse o prihlásenie do služby Xbox Live alebo prevzatie obsahu zo služby Xbox Live sa zobrazí niektoré z nasledujúcich chybových hlásení a kód:

Určitý obsah služby Xbox Live je dočasne nedostupný... Aj naďalej máte prístup k svojmu profilu, môžete komunikovať s ostatnými hráčmi a hrať hry online.

Keď bude obsah dostupný, automaticky sa zobrazí.

Kód stavu: 80072af9

Prevzatie sa nemohlo dokončiť. Skúste to znova neskôr. Body použité na túto transakciu sa už odpočítali z vášho zostatku a neodpočítajú sa znova.

Kód stavu: 80072af9

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Niektoré funkcie služby Xbox nie sú dostupné v dôsledku údržby systému alebo dočasného problému so službou Xbox Live.
 • K niektorým funkciám služby Xbox nemôžete získať prístup pre problémy s konfiguráciou siete.

Riešenia

 • Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live. Postupujte takto:

  Pri plánovanej údržbe systému alebo nepredvídaných problémoch so službou Xbox Live môžu byť niektoré funkcie služby Xbox Live dočasne nedostupné. Ak chcete zistiť stav služby Xbox Live, skontrolujte stránku s informáciami o stave služby.

 • Riešenie č. 2: Otestujte pripojenie k službe Xbox Live. Postupujte takto:
  1. Otvorte centrálu Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
  2. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
  3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov bezdrôtovej siete.
  4. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
 • Riešenie č. 4: Otvorte sieťové porty. Postupujte takto:

  Ak chcete získať prístup k službe Xbox Live, musíte v sieťovom hardvéri alebo bráne firewall otvoriť niekoľko portov. Informácie o tom, ktoré porty musia byť pre službu Xbox Live otvorené, nájdete v časti Sieťové porty používané službou Xbox Live.

  Ak napriek tomu nemôžete obsah prevziať, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

 • Riešenie č. 5: Zlepšite výkon siete. Ak sa nemôžete pripojiť k službe Xbox Live, ste často odpájaní alebo sa nejaký obsah nezobrazuje, skúste zlepšiť výkon siete. Pomoc vyhľadajte v časti Problémy súvisiace s rýchlosťou pripojenia alebo odpájaním.

  Ak napriek tomu nemôžete obsah prevziať, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

 • Riešenie č. 6: Skontrolujte, či sa nevyskytli problémy s pripojením k sieti alebo u poskytovateľa internetových služieb. Ak poskytovateľ internetových služieb nastavil obmedzenie šírky pásma alebo času pripojenia, pravdepodobne sa nebudete môcť pripojiť k službe Xbox Live alebo používať niektoré funkcie. Zistite u poskytovateľa internetových služieb, či existujú obmedzenia, ktoré môžu spôsobiť uplynutie časového limitu pripojenia.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, kliknutím na prepojenie Kontakt v spodnej časti tejto stránky sa obráťte na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prihlasovaní alebo preberaní obsahu zo služby Xbox Live sa zobrazí chyba 80072af9, alebo iným problémom?