Pri prihlasovaní v službe Xbox Live sa zobrazí chyba 80072EF3

Pri pokuse o prihlásenie do služby Xbox Live v konzole Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

Nemožno sa prihlásiť v službe Xbox Live

80072EF3

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém so sieťovým pripojením, údaje na pevnom disku konzoly sú poškodené alebo máte nedoplatok na predplatnom.

Riešenia

Riešenie č. 1: Vypnite a znova zapnite konzolu

Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo sprievodcu Xbox .
 2. Z ponuky na obrazovke vyberte položku Turn Off Console (Vypnúť konzolu) a stlačte tlačidlo A .
 3. Zopakujte 1. krok. Konzola sa zapne.

Riešenie č. 2: Vyhľadajte a odstráňte poškodený obsah

Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 4. Vyberte miesto uloženia a stlačte tlačidlo A  na ovládači.
 5. Vyberte položku Games and Apps (Hry a aplikácie) a stlačte tlačidlo A .
 6. Posuňte sa nadol a vyhľadajte poškodené súbory s uloženou hrou. Poškodený súbor bude označený žltým výkričníkom.
 7. Ak nájdete poškodený súbor uloženej hry, odstráňte ho:
  1. Vyberte príslušnú hru a stlačte tlačidlo A .
  2. Vyberte položku Delete (Odstrániť) a stlačte tlačidlo A .
  3. Po zobrazení výzvy „This will permanently delete the selected content from your console. Are you sure you want to delete?“ (Týmto vybratý obsah natrvalo odstránite z konzoly. Naozaj ho chcete odstrániť?) vyberte možnosť Yes (Áno).

Riešenie č. 3: Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému

Vymazaním vyrovnávacej pamäte systému, ktorá môže obsahovať poškodené údaje, môžete vyriešiť problémy. Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 4. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y . (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 5. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes.

Riešenie č. 4: Zaplaťte nevyrovnaný zostatok na svojom účte

Ak máte možnosť platby priradenú k predplatnému s nedoplatkom, skôr, ako budete môcť uskutočňovať nákupy prostredníctvom konzoly Xbox, musíte uhradiť svoj nedoplatok.

Postup uhradenia nedoplatku online:

 1. Prihláste sa na stránke Služby a predplatné pomocou svojich poverení k účtu Microsoft.
 2. V zozname vyhľadajte svoje predplatné s nedoplatkom. Dlžná suma sa bude zobrazovať červenou.
 3. Vyberte položku Zaplatiť teraz a postupujte podľa pokynov na uhradenie nedoplatku.

Poznámka: Ak je vaše predplatené po termíne splatnosti, pridaním predplateného kódu sa dlžná suma neuhradí. Pred použitím predplateného kódu je potrebné uhradiť nedoplatok podľa vyššie uvedeného postupu.

Riešenie 5: Overenie informácií o zabezpečení účtu Microsoft

Ak ste nedávno pridali informácie na zabezpečenie svojho účtu Microsoft, možno ich budete musieť overiť. Overením sa potvrdí, že ste zmeny vykonali vy, nie niekto, kto sa snaží ukradnúť informácie o vašom účte. Pozrite si časť Overte informácie o zabezpečení účtu Microsoft.

Riešenie č. 6: Odstráňte a znovu prevezmite profil uložený v konzole Xbox a potom ho znova prevezmite

Postup odstránenia profilu uloženého v konzole Xbox:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 4. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
 5. Vyberte položku Gamer Profiles (Profily hráčov).
 6. Vyberte menovku hráča, ktorú chcete odstrániť.
 7. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 8. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). (Tým odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky.)

Prevzatie profilu:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
  Poznámka: Ak sa nezobrazí oznámenie „Download Profile“ (Prevziať profil), pravdepodobne to znamená, že ste prihlásení do svojho profilu. Stlačením tlačidla X  sa odhláste.
 3. Zadajte účet Microsoft priradený k vašej menovke hráča v službe Xbox. Ak nepoznáte e-mailovú adresu alebo heslo konta Microsoft, pozrite si článok Najčastejšie otázky týkajúce sa účtu Microsoft.
  Poznámka: Ak ide o detský účet Xbox Live, na prevzatie profilu musíte použiť rodičovský účet Microsoft.
 4. Vyberte ukladacie zariadenie (napríklad Hard Drive (Pevný disk)) pre svoj profil. Váš profil sa začne preberať.
 5. Po prevzatí sa môžete rozhodnúť, či sa pri prihlasovaní do vášho profilu má vyžadovať heslo konta Microsoft. Možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo) je predvolene vypnutá, čo znamená, že pri prihlasovaní do profilu v službe Xbox Live sa zobrazí výzva na zadanie hesla.

  Ak chcete, aby sa pri prihlásení do vášho profilu v tejto konzole zobrazila výzva na zadanie hesla účtu Microsoft, ponechajte políčko Remember Password (Zapamätať si heslo) nezačiarknuté.

Riešenie č. 7: Vyriešte problém so sieťovým pripojením

Ak potrebujete pomôcť s problémami týkajúcimi sa pripojenia, pozrite si sprievodcu Riešenie chyby pripojenia konzoly Xbox 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prihlasovaní v službe Xbox Live sa zobrazí chyba 80072EF3, alebo iným problémom?