Pri pokuse o prevzatie obsahu zo služby Xbox Live sa zobrazí chyba 80072F76

Pri pokuse o prevzatie obsahu zo služby Xbox Live sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Momentálne nemožno načítať informácie zo služby Xbox Live. Skúste to znova neskôr. Kód stavu: 80072F76

Nemožno načítať informácie zo služby Xbox Live. Skúste to znova neskôr.

Kód stavu: 80072F76

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

  • Niektoré funkcie služby Xbox Live nie sú dostupné v dôsledku údržby systému alebo dočasného problému so službou Xbox Live.
  • K službe Xbox Live nemôžete získať prístup pre problémy s konfiguráciou siete.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Kontrola stavu služby Xbox Live

Skontrolujte výstrahy služby na stránke Stav služby Xbox Live alebo skontrolujte, či sa v hornej časti tejto stránky nenachádza výstraha služby Xbox Live. Ak sú uvedené aktuálne výstrahy služby, chvíľu počkajte a potom to skúste znova.

Len pre zákazníkov v USA: Ak je konkrétna služba alebo aplikácia nedostupná, môžete spoločnosť Microsoft požiadať, aby vás upozornila na vyriešenie výpadku prostredníctvom správy SMS alebo hlasovej správy. Pod názvom aplikácie alebo služby kliknite na položku Upozorniť ma na dostupnosť tejto služby alebo aplikácie.

Riešenie č. 2: Test pripojenia

Otestujte pripojenie konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live. Postupujte takto:

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
  3. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
  4. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov bezdrôtovej siete.
  5. Vyberte položku Test Xbox Live Connection.

Ak bude test neúspešný a nepodarí sa vám pripojiť k službe Xbox Live, pozrite si časť Riešenie chyby pripojenia konzoly Xbox 360.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Ďalšie riešenie problémov

Ďalšie informácie o riešení tohto problému nájdete v článku Xbox Live: riešenie problémov.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prevzatie obsahu zo služby Xbox Live sa zobrazí chyba 80072F76, alebo iným problémom?