Pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live sa zobrazí kód chyby 80072f78

Pri pokuse o prevzatie profilu v službe Xbox Live do konzoly Xbox 360 sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Ľutujeme, profily Xbox Live momentálne nemožno prevziať. Skúste to znova neskôr.

80072f78

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Vyskytol sa problém s profilom.
 • Vyskytol sa problém s údajmi konta Microsoft.

Riešenia

Ak chcete vykonať tieto kroky, budete potrebovať e-mailovú adresu a heslo vášho konta. Ak údaje svojho konta Microsoft nepoznáte, pozrite si článok Vyhľadanie e-mailovej adresy alebo hesla konta Microsoft.

Riešenie č. 1: Znova prevezmite svoj profil

Ak chcete problém vyriešiť, znova prevezmite profil. Postupujte nasledovne:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).

Poznámka: Nevidíte položku Download Profile (Prevziať profil)? Stlačte tlačidlo X a odhláste sa zo svojho profilu.

 1. Zadajte e-mailovú adresu konta Microsoft priradenú k vašej menovke hráča v službe Xbox Live.
 2. Zadajte heslo konta Microsoft.

Poznámka: Ak máte detské konto v službe Xbox LIVE, na prevzatie profilu sa vyžadujú údaje súvisiaceho konta Microsoft rodiča.

 1. Vyberte ukladacie zariadenie (napríklad Hard Drive (Pevný disk)) pre svoj profil.

Váš profil sa začne preberať. Po prevzatí profilu si môžete zvoliť, či sa pri prihlasovaní do vášho profilu má alebo nemá vyžadovať heslo konta Microsoft.

Ak sa tým problém neodstráni, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Odstráňte poškodený profil uložený v konzole Xbox a potom ho znova prevezmite

Ak chcete odstrániť poškodený profil uložený v konzole Xbox, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 3. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
 4. Vyberte položku Profiles (Profily).
 5. Vyberte menovku hráča, ktorú chcete odstrániť.
 6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 7. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). Tým odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky.
 8. Opätovné prevzatie profilu:
  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  1. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).

   Poznámka: Ak sa položka Download Profile (Prevziať profil) nezobrazuje, pravdepodobne ste prihlásení. Stlačením tlačidla X sa odhláste zo svojho profilu.
  1. Zadajte konto Microsoft priradené k vašej menovke hráča v službe Xbox LIVE.

   Poznámka: Ak máte detské konto Xbox Live, na prevzatie profilu musíte použiť konto Microsoft svojho rodiča.
  1. Vyberte ukladacie zariadenie (napríklad Hard Drive (Pevný disk)) pre svoj profil.

Po prevzatí profilu sa môžete rozhodnúť, či sa na prihlásenie do vášho profilu má vyžadovať heslo konta Microsoft.

Ak sa tým problém neodstráni, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

Ak chcete tento problém odstrániť, vymažte vyrovnávaciu pamäť systému. Postupujte nasledovne:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 4. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 5. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

Ak sa tým problém neodstráni, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 4: Overte údaje konta Microsoft

Ak chcete problém vyriešiť, overte údaje svojho konta Microsoft. Postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prihláste sa do konta Microsoft.

Poznámka: Ak ste zabudli heslo alebo sa pomocou neho nemôžete prihlásiť, navštívte stránku Obnovenie hesla.

 1. Poznačte si všetky zobrazené chybové hlásenia.
 2. Po vyriešení akejkoľvek chyby overte údaje konta Microsoft. Overte napríklad fakturačné informácie alebo informácie uvedené v časti Informácie o hesle a zabezpečení.
 3. Odhláste sa z konta Microsoft a potom sa znova prihláste.
 4. Prihláste sa v službe Xbox Live a znova sa pokúste prevziať svoj profil.

Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live sa zobrazí kód chyby 80072f78, alebo iným problémom?