Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80090304

Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live v konzole Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby:

80090304

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Treba aktualizovať fakturačné údaje konta.
 • Treba obnoviť informácie uložené vo vyrovnávacej pamäti konzoly Xbox.
 • Vyskytol sa problém s pripojením k službe Xbox Live.

Riešenia

Riešenie č. 1: Overenie informácií o zabezpečení konta Microsoft

 1. Prihláste sa do konta Microsoft. Zabudli ste heslo? Obnovte heslo.
 2. Kliknite na položku Edit security info (Upraviť informácie o zabezpečení).
 3. Overte informácie o zabezpečení. Overte napríklad správnosť týchto informácií: Phone number (Telefónne číslo), Alternate email address (Alternatívna e-mailová adresa) a Security question (Bezpečnostná otázka).
 4. Prejdite do časti Billing (Fakturácia) a vyberte položku Billing Information (Fakturačné údaje).
 5. Overte fakturačné údaje konta Microsoft. Skontrolujte napríklad, či sa fakturačná adresa konta Microsoft zhoduje s fakturačnou adresou používanou spoločnosťou, ktorá vydala kreditnú kartu. Takisto skontrolujte, či sa informácie o spôsobe platby v konte Microsoft vrátane veľkých a malých písmen zhodujú s informáciami používanými spoločnosťou, ktorá vydala kreditnú kartu.
 6. Odhláste sa z konta Microsoft a potom sa znova prihláste.
 7. V konzole sa pokúste pripojiť k službe Xbox Live.

Riešenie č. 2: Vymazanie informácií uložených v konzole

 1. Z konzoly Xbox 360 odstráňte profil. Postup nájdete v článku Odstránenie profilu v službe Xbox Live z konzoly Xbox 360.
 2. Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému. Pozrite si článok Vymazanie vyrovnávacej pamäte konzoly Xbox 360.
 3. Vypnite konzolu Xbox a sieťový hardvér (napríklad modem alebo smerovač).
 1. Počkajte 30 sekúnd.
 2. Zapnite modem a počkajte (približne minútu), kým sa neprepne do režimu online.
 3. Zapnite ďalší hardvér (napríklad smerovač) a počkajte ďalšiu minútu.
 4. Prevezmite svoj profil. Pozrite si článok Prevzatie profilu v službe Xbox Live do inej konzoly Xbox 360 alebo jeho opätovné prevzatie.

Po prevzatí profilu reštartujte konzolu a pokúste sa pripojiť k službe Xbox Live.

Riešenie č. 3: Riešenie problémov s pripojením k službe Xbox Live

Ak sa táto chyba vyskytuje aj naďalej, skontrolujte pripojenie k službe Xbox Live. Pozrite si článok Riešenie problémov s pripojením konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80090304, alebo iným problémom?