Pri pokuse o inštaláciu aktualizácie v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 8015-1802

Problém

Pri pokuse o aktualizáciu konzoly Xbox 360 sa môže zobraziť nasledujúci kód chyby a hlásenie:

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-8015-1802

Nemožno prevziať aktualizáciu. Ak chcete otestovať pripojenie, otvorte ponuku System Settings (Nastavenia systému) a vyberte položky Network Settings (Nastavenia siete) a Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Poznámka: Znaky x sa v danom chybovom hlásení odlišujú.

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém so sieťou. Brána firewall príslušnej siete môže napríklad blokovať preberanie.

Riešenie

Riešenie č. 1: Skúste aktualizáciu nainštalovať znova.

Ak chcete tento problém vyriešiť, skúste aktualizáciu nainštalovať znova. Postupujte takto:

  1. Reštartujte konzolu.
  2. Stlačte tlačidlo sprievodcu Xbox na ovládači (veľké stredové tlačidlo X).
  3. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
  4. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
  5. Vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov svojej bezdrôtovej siete (ak sa zobrazí výzva).
  6. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
  7. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Ak sa tým daný problém nevyriešil, skúste nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Skontrolujte, či máte dostatok miesta v ukladacom zariadení

Najnovšia aktualizácia softvéru konzoly vyžaduje aspoň 190 megabajtov (MB) miesta v ukladacom zariadení (alebo 256 MB pre Japonsko). Ak nemáte dostatok voľného miesta, musíte niektoré položky premiestniť alebo odstrániť. Pozrite si článok Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a doplnkov pre avatara v konzole Xbox.

Ak sa tým daný problém nevyriešil, skúste nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému

Problém môžete vyriešiť odstránením dočasných súborov z konzoly. Postup nájdete v článku Ako vymazať vyrovnávaciu pamäť systému Xbox 360.

Po vymazaní vyrovnávacej pamäte skúste spustiť aktualizáciu znova. Ak sa tým daný problém nevyriešil, skúste nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 4: Vyriešte problémy so sieťou

Vyskúšajte sprievodcu Riešenie chyby s pripojením k službe Xbox Live

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o inštaláciu aktualizácie v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 8015-1802, alebo iným problémom?