Pri pokuse o prevzatie obsahu prostredníctvom konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80150017

Pri pokuse o prevzatie obsahu do konzoly Xbox 360 sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

Ospravedlňujeme sa, niečo nie je v poriadku. Táto položka buď nie je dostupná pre vašu oblasť, súbor je poškodený, alebo sme nerozpoznali formát súboru. Ďalšie informácie nájdete po vyhľadaní kódu stavu 80150017 na stránke www.xbox.com/errorhelp

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

  • obsah, ktorý sa pokúšate zakúpiť, momentálne nie je dostupný vo vašej oblasti,
  • Krajina alebo oblasť fakturácie je odlišná od vášho fyzického sídla.

Riešenia

Riešenie č. 1: Skontrolujte svoju oblasť alebo krajinu v službe Xbox Live

Prejdite na stránku Xbox Live Payment & billing (Platby a faktúry služby Xbox Live) a prihláste sa. Vyberte možnosť Billing info (Fakturačné údaje) a skontrolujte, či je položka Krajina vo fakturačných údajoch zadaná správne a či sa zhoduje s vašim fyzickým sídlom.

Ak potrebujete zmeniť oblasť vášho konta, prečítajte si článok Zmena regiónu konta Xbox Live, pretože táto zmena má vplyv na viaceré časti vášho konta. Ak zistíte, že potrebujete zmeniť región priradený ku kontu, navštívte stránku Sťahujete sa? Vezmite si službu Xbox Live so sebou a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Riešenie č. 2: Vrátenie konzoly do vašej domácej krajiny alebo oblasti

Ak ste vzali svoju konzolu mimo vašej domácej krajiny alebo oblasti, s preberaním obsahu budete musieť počkať až do návratu. Ak ste sa presťahovali do inej krajiny alebo oblasti, potom budete musieť zmeniť krajinu/región vášho konta Xbox Live.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prevzatie obsahu prostredníctvom konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80150017, alebo iným problémom?