Pri preberaní profilu v službe Xbox Live do konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80151004

Pri pokuse o prevzatie profilu v službe Xbox Live do konzoly Xbox 360 sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Ľutujeme, profily v službe Xbox Live momentálne nemožno prevziať. Skúste to znova neskôr.
Kód stavu: 80151004

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Vyskytol sa problém so sieťovým pripojením.
 • Vyskytol sa problém s údajmi konta Microsoft.

Riešenia

Ak chcete vykonať tieto kroky, budete potrebovať e-mailovú adresu a heslo konta Microsoft. Ak nepoznáte svoju e-mailovú adresu alebo heslo, pozrite si článok Vyhľadanie e-mailovej adresy alebo hesla konta Microsoft.

Riešenie č. 1: Overte údaje konta Microsoft

Postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prihláste sa do konta Microsoft.
  Poznámka: Ak ste zabudli heslo alebo sa pomocou neho nemôžete prihlásiť, obnovte heslo.
 2. Poznačte si všetky zobrazené chybové hlásenia.
 3. V časti Password and security info (Heslo a bezpečnostné informácie) kliknite alebo ťuknite na položku Edit security info (Upraviť bezpečnostné informácie).
 4. Overte informácie o zabezpečení. Overte napríklad informácie uvedené v poliach Phone number (Telefónne číslo), Alternate email address (Alternatívna e-mailová adresa) a Security question (Bezpečnostná otázka).
  Poznámka: Ak musíte overiť svoje informácie o zabezpečení, pod telefónnym číslom alebo e-mailovou adresou sa zobrazí položka Verify (Overiť). Ak sú informácie správne, kliknite na položku Verify (Overiť).
 1. Odhláste sa z konta Microsoft a potom sa znova prihláste.
 2. Prihláste sa v službe Xbox Live a znova sa pokúste prevziať svoj profil.

Riešenie č. 2: Vytvorte si jedinečné heslo aplikácie pre dvojstupňové overovanie

Ak ste nedávno aktivovali dvojstupňové overovanie, bude potrebné vytvoriť si v konte Microsoft jedinečné heslo aplikácie.

Poznámka: Ak chcete skontrolovať, či je vo vašom konte Microsoft zapnuté dvojstupňové overovanie, prihláste sa do konta Microsoft a vyberte položku Security info (Informácie o zabezpečení).

Ak je pre konto Microsoft aktivované dvojstupňové overovanie, pri použití aplikácie alebo zariadenia, ktoré neakceptujú kódy zabezpečenia, sa môže zobraziť chyba nesprávneho hesla. Kódy zabezpečenia neakceptujú niektoré e-mailové aplikácie pre smartfóny a niektoré zariadenia, napríklad konzola Xbox 360.

V týchto prípadoch sa pri prihlasovaní nezobrazí výzva na zadanie kódu zabezpečenia. Ak chcete problém vyriešiť, musíte v konte Microsoft vytvoriť jedinečné heslo aplikácie, ktoré je priradené aplikácii alebo zariadeniu. Po prihlásení do tejto aplikácie alebo zariadenia pomocou jedinečného hesla aplikácie ste pripravení na ich používanie.

Poznámka: Jedinečné heslo aplikácie musíte vytvoriť pre každú aplikáciu alebo zariadenie, v ktorom sa nezobrazuje výzva na zadanie informácií o zabezpečení. Ďalšie informácie o heslách aplikácií a dvojstupňovom overovaní nájdete na stránke Heslá aplikácií a dvojstupňové overovanie.

Ak chcete vytvoriť jedinečné heslo pre aplikáciu alebo zariadenie, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prihláste sa do konta Microsoft pomocou e-mailovej adresy a hesla konta Microsoft. Ak ste heslo zabudli, obnovte ho.
 2. V časti Password and security info (Heslo a informácie o zabezpečení) vyberte položku Edit security info (Upraviť informácie o zabezpečení).
  Poznámka: Ak sa zobrazí výzva na zadanie informácie o zabezpečení, zadajte ju a vyberte položku Submit (Odoslať).
 3. V časti App passwords (Heslá aplikácií) kliknite alebo ťuknite na položku Create a new app password (Vytvoriť nové heslo aplikácie). Nové heslo sa vygeneruje a zobrazí na obrazovke.
 4. Keď sa na obrazovke konzoly Xbox zobrazí výzva na zadanie hesla konta Microsoft, zadajte heslo aplikácie vytvorené online.

Po prihlásení pomocou hesla aplikácie ste pripravení na používanie príslušnej aplikácie alebo zariadenia. Pomocou tohto nového hesla sa budete prihlasovať do zariadenia namiesto hesla konta Microsoft.

Vypnutie dvojstupňového overovania:

 1. Prihláste sa do konta Microsoft.
 2. V časti Password and security info (Heslo a bezpečnostné informácie) kliknite alebo ťuknite na položku Edit security info (Upraviť bezpečnostné informácie).
  Ak sa zobrazí výzva na zadanie informácie o zabezpečení, zadajte ju a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Submit (Odoslať).
 3. Pod nadpisom Two-Step Verification (Dvojstupňové overovanie) kliknite alebo ťuknite na možnosť Turn off two-step verification (Vypnúť dvojstupňové overovanie).

Riešenie č. 3: Znova prevezmite svoj profil

Postupujte nasledovne:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
  Poznámka: Ak sa položka Download Profile (Prevziať profil) nezobrazuje, pravdepodobne ste prihlásení. Stlačením tlačidla X sa odhláste zo svojho profilu.
 3. Zadajte údaje konta Microsoft spojeného s menovkou hráča v službe Xbox Live.
 4. Zadajte heslo konta Microsoft.
  Poznámka: Ak máte detské konto Xbox Live, na prevzatie profilu sa musia zadať údaje konta Microsoft príslušného rodiča.
 5. Vyberte ukladacie zariadenie pre svoj profil.

  Váš profil sa začne preberať. Po prevzatí profilu sa môžete rozhodnúť, či sa pri prihlasovaní do vášho profilu má alebo nemá vyžadovať zadanie hesla konta Microsoft.

Riešenie č. 4: Odstráňte poškodený profil a potom znovu prevezmite svoj profil

Ak chcete odstrániť poškodený profil uložený v konzole Xbox, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 3. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
 4. Vyberte položku Profiles (Profily).
 5. Vyberte menovku hráča, ktorú chcete odstrániť.
 6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 7. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). Tým odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky.
 8. Znova prevezmite profil.

Pri opätovnom preberaní profilu postupujte podľa krokov v riešení č. 3, uvedenom vyššie:

Riešenie č. 5: Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému

Ak chcete vymazať vyrovnávaciu pamäť systému, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 4. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 5. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní profilu v službe Xbox Live do konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80151004, alebo iným problémom?