Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live sa zobrazí chyba 8015100c

Problém

Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

Nemožno načítať informácie zo služby Xbox Live. Skúste to znova neskôr.
Kód stavu: 8015100c

Ak chcete problém vyriešiť spustením testu pripojenia k službe Xbox Live, zobrazí sa chybové hlásenie podobné týmto hláseniam:

 • Chyba DNS
 • Server DNS nedokáže preložiť názvy serverov služby Xbox Live alebo lokality Xbox.com.

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém so sieťovým nastavením. Ak táto chyba nastane, znamená to, že konzola nedokáže vyhľadať servery služby Xbox Live z dôvodu chyby konfigurácie systému DNS (Domain Name System).

Poznámka: Systém DNS umožňuje konzole vyhľadať iné konzoly a počítače na internete.

Riešenia

Ak chcete tento problém vyriešiť, vyskúšajte nasledujúce riešenia v uvedenom poradí.
Poznámka: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, budete na vykonanie nasledujúcich krokov potrebovať heslo siete.

Riešenie č. 1: Obnovenie predvolených sieťových nastavení

Poznámka: Pred obnovením sieťových nastavení konzoly Xbox 360 si zapíšte aktuálne nastavenia, pretože ich možno neskôr budete musieť obnoviť.

 1. Vypnite konzolu Xbox 360.
 2. Len bezdrôtové pripojenie: Odpojte od portu USB adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360 (ak ho používate).
 3. Zapnite konzolu.
 4. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 5. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 6. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 7. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov bezdrôtovej siete.
 8. Vyberte položku Configure Network (Konfigurovať sieť).
 9. Na karte Additional Settings (Ďalšie nastavenia) vyberte položku Restore to Factory Defaults (Obnoviť predvolené nastavenia od výrobcu).
  Poznámka: Týmto obnovíte len nastavenia siete. Nebude to mať vplyv na iné nastavenia konzoly.
 10. Vypnite konzolu.
 11. Ak ste odpojili adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360, zapojte ho opäť do konzoly.
 12. Zapnite konzolu.
 13. Len bezdrôtové pripojenie: Zobrazí sa výzva na konfiguráciu nastavení bezdrôtového pripojenia. Podľa pokynov sa pripojte k bezdrôtovej sieti.
 14. Otestujte pripojenie k službe Xbox Live. Postupujte takto:
  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
  3. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
  4. Vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov bezdrôtovej siete (ak sa zobrazí výzva) a potom vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Reštartovanie sieťového zariadenia    

 1. Vypnite konzolu Xbox 360 a všetok sieťový hardvér (napríklad modem alebo smerovač).
 2. Počkajte minútu.
 3. Zapnite modem a počkajte (ďalšiu minútu), kým sa znova neprepne do režimu online.
 4. Zapnite ďalší hardvér (napríklad smerovač) a počkajte ďalšiu minútu.
 5. Krok č. 4 zopakujte pri každom ďalšom sieťovom hardvéri.
 6. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 7. Vyberte položku Settings (Nastavenia) a potom položku System Settings (Nastavenia systému).
 8. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 9. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov bezdrôtovej siete.
 10. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Manuálne nastavenie servera DNS
Ak sa dokážete pripojiť na internet pomocou počítača, vyberte v konzole rovnaké nastavenia servera DNS ako v počítači.

 1. V počítači kliknite na tlačidlo Start (Štart), zadajte text cmd a stlačte kláves Enter.
  Poznámka: Ak používate systém Windows XP, kliknite na tlačidlo Start(Štart) a potom na položku Run (Spustiť). Zadajte text cmd a stlačte kláves Enter.
 2. Do príkazového riadka zadajte text ipconfig /all a stlačte kláves Enter.
 1. V časti s názvom siete vyhľadajte riadok začínajúci textom DNS Servers (Servery DNS).
 1. Zapíšte si čísla serverov DNS (primárneho a sekundárneho).

Zadajte čísla serverov DNS v konzole. Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia) a potom položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 4. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov bezdrôtovej siete.
 5. Vyberte položku Configure Network (Konfigurovať sieť).
 6. Na karte Basic Settings (Základné nastavenia) vyberte položku DNS Settings (Nastavenia servera DNS).
 7. Vyberte položku Manual (Manuálne).
 8. Vyberte položku Primary DNS Server (Primárny server DNS).
 9. Zadajte prvé číslo, ktorý ste si zapísali, a vyberte položku Done (Hotovo).
 10. Vyberte položku Secondary DNS Server (Sekundárny server DNS).
 11. Zadajte druhé číslo, ktorý ste si zapísali, a vyberte položku Done (Hotovo).
 12. Znova vyberte položku Done (Hotovo).
 13. Stlačte tlačidlo B na ovládači a vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 4: Priame pripojenie k modemu
Toto dočasné riešenie má pomôcť určiť príčinu problému. Ak vám toto riešenie pomôže pripojiť sa k službe Xbox Live, mohol sa vyskytnúť problém s konfiguráciou smerovača.

Skúste konzolu Xbox 360 pripojiť priamo k modemu namiesto pripojenia prostredníctvom smerovača. Postupujte takto:

 1. Pripojte konzolu k modemu pomocou sieťového kábla.
 2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 4. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov bezdrôtovej siete.
 5. Vyberte položku Configure Network (Konfigurovať sieť).
 6. Na karte Basic Settings (Základné nastavenia) vyberte položku DNS Settings (Nastavenia servera DNS).
 7. Vyberte položku Automatic (Automatické).
 8. Otestujte pripojenie k službe Xbox Live. Ak to chcete urobiť, na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému). Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete), položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov bezdrôtovej siete (ak sa zobrazí výzva) a potom položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 5: Nástroj na pripojenie k službe Xbox Live
Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, skúste použiť sprievodcu Riešenie chyby s pripojením k službe Xbox Live.
Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 6: Kontaktovanie poskytovateľa internetových služieb
Ak sa zobrazuje chyba DNS a konzola Xbox 360 je pripojená priamo k modemu, mohol sa vyskytnúť problém s tabuľkou smerovaní. Servery DNS riadia sieťové prenosy pomocou tabuliek smerovaní. Ak tabuľky obsahujú nesprávne informácie, konzola pravdepodobne nebude môcť vyhľadať servery služby Xbox Live. Obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb a požiadajte ho o pomoc s riešením problému.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live sa zobrazí chyba 8015100c, alebo iným problémom?