Pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live sa zobrazí chyba 80151014

Pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live sa zobrazí toto chybové hlásenie a kód:

Konzola sa nemôže pripojiť k službe Xbox Live. Chcete ukončiť túto reláciu a spustiť test sieťového pripojenia? Ak hráte hru, prídete o neuložený postup
Kód stavu: 80151014

Môže to znamenať, že váš profil Xbox Live uložený v konzole Xbox je poškodený.

Riešenia

Riešenie č. 1: Odstránenie uloženého profilu

 1. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 3. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
 4. Vyberte položku Gamer Profiles (Profily hráčov).
 5. Vyberte profil, ktorý chcete odstrániť.
 6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 7. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). (Tým sa odstráni profil, ale neodstránia sa uložené hry a dosiahnuté výsledky.)

Riešenie č. 2: Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia) alebo Memory (Pamäť).
 4. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 5. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

Riešenie č. 3: Opätovné prevzatie profilu

Pri preberaní profilu Xbox Live postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 1. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).

  Poznámka: Ak sa nezobrazí oznámenie Download Profile (Prevziať profil), pravdepodobne to znamená, že ste prihlásení do svojho profilu. Stlačením tlačidla X sa odhláste.

 2. Zadajte konto Microsoft priradené k vašej menovke hráča v službe Xbox Live. Ak svoje poverenia konta Microsoft nepoznáte, pozrite si článok Vyhľadanie e-mailovej adresy alebo hesla konta Microsoft.

  Poznámka: Ak máte detské konto Xbox Live, na prevzatie profilu musíte použiť konto Microsoft svojho rodiča.

 3. Vyberte ukladacie zariadenie (napríklad Hard Drive (Pevný disk)) pre svoj profil. Váš profil sa začne preberať.
 4. Po prevzatí sa môžete rozhodnúť, či sa pri prihlasovaní do vášho profilu má vyžadovať heslo konta Microsoft. Možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo) je predvolene vypnutá, čo znamená, že pri prihlasovaní do profilu v službe Xbox Live sa zobrazí výzva na zadanie hesla konta Windows Live ID.
Možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo)
Možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo)
Ak chcete, aby sa pri prihlásení do vášho profilu v tejto konzole zobrazila výzva na zadanie hesla konta Microsoft, ponechajte políčko Remember Password (Zapamätať si heslo) nezačiarknuté.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live sa zobrazí chyba 80151014, alebo iným problémom?