Pri prihlasovaní do účtu v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 80151015

Pri pokuse o prihlásenie do účtu na konzole Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby:

Kód chyby: 80151015

Môže to znamenať, že účet Microsoft je zablokovaný alebo profil je poškodený.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Aktualizujte informácie o zabezpečení

 1. Prihláste sa do účtu Microsoft.
 2. Vyberte položku Security & privacy (Zabezpečenie a ochrana).
 3. Vyberte položku More security settings (Ďalšie nastavenia zabezpečenia) a skontrolujte, či sú vaše informácie o zabezpečení správne a aktuálne.
 4. Skúste sa znova prihlásiť do svojho účtu.

Ďalšie informácie nájdete v článku Aktualizácia všetkých informácií o zabezpečení účtu Microsoft.

Ak sa stále nemôžete prihlásiť, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Odstráňte profil, znova ho prevezmite a vymažte vyrovnávaciu pamäť

Ak chcete tento problém vyriešiť, odstráňte svoj profil a znova ho prevezmite. Potom vymažte vyrovnávaciu pamäť a reštartujte konzolu.

Krok č. 1: Odstráňte svoj profil

 1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 3. Ak ku konzole nepripojíte žiadne externé ukladacie zariadenia, vyberte položku Hard Drive (Pevný disk). Ak používate externé ukladacie zariadenia, vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
 4. Vyberte položku Profiles (Profily).
Obrazovka All Devices (Všetky zariadenia) so zvýraznenou kategóriou Profiles (Profily)
 1. Vyberte profil, ktorý chcete odstrániť.
 2. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
Obrazovka profilu so zvýraznenou možnosťou Delete (Odstrániť)
 1. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). Tým odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky. 

Krok č. 2: Vymažte vyrovnávaciu pamäť a reštartujte konzolu Xbox

Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko).
Obrazovka System Settings (Nastavenia systému) so zvýraznenou kategóriou Storage (Úložisko)
 1. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y . (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 2. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
Obrazovka Device Options (Možnosti zariadenia) so zvýraznenou možnosťou Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému)
 1. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).
 2. Reštartujte konzolu Xbox a pokúste sa znova prihlásiť do svojho účtu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prihlasovaní do účtu v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 80151015, alebo iným problémom?