Pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa vyskytne chyba 80151901

Pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

Konzola sa nemôže pripojiť k službe Xbox Live. Do you want to exit this session and test your network connection? (Chcete ukončiť túto reláciu a spustiť test sieťového pripojenia?) Ak hráte nejakú hru, stratíte všetok neuložený priebeh.

Kód stavu: 80151901

Môže to znamenať, že váš profil Xbox je poškodený.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-12-13T13:13:34.0134020+00:00

Riešenie č. 2: Vyriešte problémy s pripojením k službe Xbox Live

Ak sa nemôžete pripojiť k službe Xbox Live, pozrite si článok Riešenie problémov s pripojením konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live.

Riešenie č. 3: Odstráňte a znova prevezmite svoj profil

Profil odstráňte a znova prevezmite podľa týchto krokov.

Krok č. 1: Odstráňte profil uložený v konzole Xbox

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko).
Obrazovka systémových nastavení so zvýraznenou možnosťou Storage (Úložisko)
 1. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
 2. Vyberte položku Gamer Profiles (Profily hráčov).
 3. Vyberte menovku hráča, ktorú chcete odstrániť.
 4. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 5. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). (Tým odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky.)

Krok č. 2: Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
Karta Settings (Nastavenia) v sprievodcovi Xbox 360 so zvýraznenou možnosťou System Settings (Nastavenia systému)
 1. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 2. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y . (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 3. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 4. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

Krok č. 3: Znova prevezmite profil

Pri opätovnom preberaní profilu Xbox Live postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).

  Poznámka: Ak sa nezobrazí oznámenie Download Profile (Prevziať profil), pravdepodobne to znamená, že ste prihlásení do svojho profilu. Stlačením tlačidla X  sa odhláste.

 3. Zadajte účet Microsoft priradený k vašej menovke hráča v službe Xbox Live. Ak nepoznáte účet Microsoft alebo heslo, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom.

  Poznámka: Ak je váš účet detským účtom Xbox, musíte požiadať nejakú dospelú osobu vo vašej domácnosti, aby prevzala daný profil pomocou svojho účtu Microsoft.

 4. Vyberte ukladacie zariadenie pre svoj profil.

  Váš profil sa začne preberať.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa vyskytne chyba 80151901, alebo iným problémom?