Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 8015190E

Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenia:

Scenár č. 1:

Ľutujeme, profily Xbox Live momentálne nemožno prevziať.
Skúste to znova neskôr.
8015190E

Scenár č. 2:

Stav prihlásenia sa zmenil

8015190E

Tieto hlásenia môžu znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Vyskytol sa dočasný problém so službou Xbox Live.
 • Váš účet Xbox Live bolo dočasne zablokovaný, pretože systém zistil podozrivú aktivitu.
 • Profil uložený v konzole Xbox 360 je poškodený.
 • Prihlásil sa iný profil.

Riešenia

Vyskúšajte vyriešiť tento problém pomocou nasledujúcich krokov.

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-12-10T00:18:48.0098657+00:00

Riešenie č. 2: Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko).
V konzole Xbox 360 je na karte System Settings (Nastavenia systému) vybraná možnosť Storage (Úložisko).
 1. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y . (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 2. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
Na obrazovke Device Options (Možnosti zariadenia) v konzole Xbox 360 je vybraná možnosť Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 1. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).
 2. Reštartujte konzolu Xbox 360.
 3. Ak máte smerovač aj modem, odpojte obidve zariadenia. Počkajte jednu minútu, znovu ich pripojte a zapnite.

Riešenie č. 3: Zmeňte adresu IP v konzole

Ak to chcete urobiť, pozrite si článok Ako nakonfigurovať nastavenia bezdrôtového pripojenia v konzole Xbox 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 8015190E, alebo iným problémom?