Pri pripájaní k službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80151911

Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

K službe Xbox Live sa nemožno pripojiť. Skúste to znova neskôr.
Kód stavu: 80151911

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

  • Vyskytol sa dočasný problém so službou Xbox Live.
  • Vyskytol sa problém so sieťovým nastavením.
  • Súbory uložené v ukladacom zariadení sú poškodené.

Riešenia

Vyskúšajte vyriešiť tento problém pomocou nasledujúcich krokov.

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-12-07T09:20:36.7094009+00:00

Riešenie č. 2: Riešenie problémov s pripojením k službe Xbox Live
Spustite test pripojenia k službe Xbox Live. Postupujte takto:

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  1. Vyberte položky Settings (Nastavenia), System Settings (Nastavenia systému) a Network Settings (Nastavenia siete).
  2. Vyberte názov bezdrôtovej siete. Ak používate káblové pripojenie, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť).
  3. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Ak je test pripojenia k službe Xbox Live neúspešný, vyskúšajte postup v článku Riešenie problému s pripojením konzoly Xbox 360.
Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pripájaní k službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 80151911, alebo iným problémom?