Pri pokuse o prevzatie profilu alebo pripojenie do služby Xbox Live sa zobrazí kód chyby 80159018

Pri pokuse o prevzatie profilu alebo pripojenie k službe Xbox Live sa zobrazí tento kód chyby:

80159018

Táto chyba môže znamenať:

 • Vyskytol sa problém so sieťou, a to buď so službou Xbox Live alebo s vaším sieťovým pripojením.
 • Oblasť, ktorú ste uviedli vo svojom účte, nezodpovedá oblasti, kde sa nachádzate.

Riešenia

Vyskúšajte vyriešiť tento problém pomocou nasledujúcich riešení:

Riešenie č. 1: Uistite sa, že konto Microsoft obsahuje presné informácie

Dbajte na to, aby všetky informácie vášho konta Microsoft boli aktuálne, vrátane oblasti, kde žijete. Ďalšie informácie nájdete v časti Najčastejšie otázky týkajúce sa správy konta Microsoft.

Ak sa problém nevyrieši, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Odstráňte profil v službe Xbox Live, vymažte vyrovnávaciu pamäť systému a znova prevezmite svoj profil

Postupujte takto:

 1. Odstráňte profil v službe Xbox Live.
  1. Na paneli Xbox prejdite do časti Settings (Nastavenia) a potom vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
  2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
  3. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
  4. Vyberte položku Profiles (Profily).
  5. Vyberte menovku hráča pre profil, ktorý chcete odstrániť.
  6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
  7. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). Tým odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky.
 2. Vymazaním vyrovnávacej pamäte systému odstráňte poškodené údaje. Podrobnosti nájdete v článku Ako vymazať vyrovnávaciu pamäť v konzole Xbox 360.
 3. Prevzatie profilu v službe Xbox Live:
  1. Stlačte tlačidlo sprievodcu Xbox (veľké stredové tlačidlo X) na ovládači.
  2. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
  3. Zadajte e-mailovú adresu účtu Microsoft priradeného k vašej menovke hráča v službe Xbox Live. Ak nepoznáte poverenia svojho účtu Microsoft, pozrite si sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom.
  4. Zadajte heslo účtu Microsoft. 
   Poznámka: Ak máte detský účet Xbox Live, na prevzatie profilu sa musia zadať poverenia súvisiaceho účtu Microsoft dospelej osoby.
  5. Vyberte ukladacie zariadenie pre svoj profil. 
   Váš profil sa začne preberať. Po prevzatí profilu si môžete vybrať, či sa pri prihlasovaní do vášho profilu má alebo nemá vyžadovať zadanie hesla konta Microsoft. Možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo) je predvolene vypnutá. Ak toto nastavenie nezmeníte, pri prihlasovaní sa zobrazí výzva na zadanie hesla.

Ak sa problém nevyrieši, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Riešenie problémov s pripojením k službe Xbox Live

Na vyriešenie problémov so sieťovým pripojením a pripojením do služby Xbox Live použite tieto informácie:

Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prevzatie profilu alebo pripojenie do služby Xbox Live sa zobrazí kód chyby 80159018, alebo iným problémom?