Pri pokuse o prevzatie obsahu pre konzolu Xbox 360 sa zobrazí chyba 80181102

Pri pokuse o prevzatie obsahu pre konzolu Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby:

80181102

Táto chyba môže mať niekoľko príčin:

 • Váš nákup sa nedokončil správne.
 • Musíte odstrániť svoj profil v službe Xbox Live, vymazať vyrovnávaciu pamäť a znova prevziať svoj profil.
 • Pravdepodobne sa vyskytli problémy s pripojením do služby Xbox Live alebo internetovým pripojením.

Riešenia

Vyskúšajte vyriešiť tento problém pomocou nasledujúcich riešení:

Riešenie č. 1: Uistite sa, že svoj nákup vidíte vo svojom účte Xbox Live

Prihláste sa do účtu Xbox Live. Ak svoj nákup nevidíte, pravdepodobne sa nedokončil. Skúste svoj nákup zopakovať. Ak svoj nákup vidíte v zozname, ale napriek tomu nemôžete obsah prevziať, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Odstráňte profil v službe Xbox Live, vymažte vyrovnávaciu pamäť systému a znova prevezmite svoj profil

 1. Odstráňte svoj profil v službe Xbox Live:
  1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings(Nastavenia systému).
  2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
  3. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
  4. Vyberte položku Profiles (Profily).
  5. Vyberte menovku hráča pre profil, ktorý chcete odstrániť.
  6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
  7. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). Tým odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky.
 2. Vymazaním vyrovnávacej pamäte systému odstráňte poškodené údaje. Podrobnosti nájdete v článku Ako vymazať vyrovnávaciu pamäť v konzole Xbox 360.
 3. Prevezmite profil v službe Xbox Live.
  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  2. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil). 
   Poznámka: Nezobrazuje sa položka Download Profile (Prevziať profil)? Znamená to, že ste sa prihlásili pod iným profilom. Stlačením tlačidla X sa odhláste, potvrďte a potom vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
  3. V spodnej časti obrazovky Download Profile (Prevziať profil) vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
  4. Zadajte účet Microsoft priradený k vášmu profilu v službe Xbox Live. (Ak nepoznáte poverenia svojho účtu Microsoft, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom.
  5. Zadajte heslo účtu Microsoft.)
   Poznámka: Ak máte detský účet Xbox Live, na prevzatie profilu sa musia zadať poverenia súvisiaceho účtu Microsoft dospelej osoby.
  6. Vyberte ukladacie zariadenie pre svoj profil. 
   Váš profil sa začne preberať. Po prevzatí profilu sa môžete rozhodnúť, či sa pri prihlasovaní do vášho profilu má alebo nemá vyžadovať zadanie hesla konta Microsoft. Možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo) je predvolene vypnutá. Ak toto nastavenie nezmeníte, pri prihlasovaní sa zobrazí výzva na zadanie hesla.

Ak sa problém nevyrieši, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Riešenie problémov s pripojením k službe Xbox Live 
Ak sa problém nevyrieši pomocou predchádzajúceho riešenia, vyriešte problém s pripojením k sieti alebo službe Xbox Live. Postup je nájdete na nasledujúcich stranách:

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prevzatie obsahu pre konzolu Xbox 360 sa zobrazí chyba 80181102, alebo iným problémom?