Pri pokuse o uskutočnenie nákupu v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 80190821

Pri pokuse o uskutočnenie nákupu pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

Nemožno načítať informácie zo služby Xbox Live.

Kód stavu: 80190821

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Vyskytol sa problém so službou Xbox Live.
 • Vyskytol sa problém s možnosťou platby. Napríklad, platba kreditnou kartou nebola autorizovaná, alebo spoločnosť, ktorá vydala kreditnú kartu, uskutočnila kontroly zabezpečenia vášho účtu pred autorizovaním platby.

Riešenia

Tento problém môžete skúsiť odstrániť pomocou nasledujúcich riešení.

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-12-13T13:35:53.3104301+00:00
Kúpa a používanie obsahu: spustená
2019-12-13T13:35:53.3104301+00:00

Riešenie č. 2: Otestujte pripojenie k službe Xbox Live

Ak chcete otestovať pripojenie k službe Xbox Live, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov bezdrôtovej siete.
 4. Vyberte položku Test Xbox Live Connection.
 5. Ak sa pri testovaní pripojenia zobrazí chyba, pozrite si článok Riešenie chyby pripojenia konzoly Xbox 360.

Riešenie č. 3: Kontrola fakturačnej adresy

Skontrolujte, či sa fakturačná adresa účtu Microsoft zhoduje s fakturačnou adresou používanou spoločnosťou, ktorá vydala kreditnú kartu. Takisto skontrolujte dátum uplynutia platnosti karty. Postupujte takto: 

 1. Prihláste sa na stránke Platby a fakturácia pomocou svojho účtu Microsoft. 
 2. Ak nepoznáte e-mailovú adresu alebo heslo účtu Microsoft, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom
 3. Vyberte možnosť Fakturačné informácie a podľa pokynov skontrolujte svoje fakturačné údaje.

  Poznámka: Ak sa v nich vyskytuje chyba, vyberte možnosť Upraviť profil a podľa pokynov údaje aktualizujte.

Riešenie č. 4: Kontaktovanie banky alebo finančnej inštitúcie

Nákup mohol zlyhať z nasledujúcich príčin:

 • Kreditná karta nebola aktivovaná.
 • Kreditná karta bola odmietnutá pre nedostatok finančných prostriedkov.
 • Kreditná karta nie je autorizovaná na nákupy online alebo automatické účtovanie.
 • Spoločnosť, ktorá vydala kreditnú kartu, blokuje transakciu.

Kontaktujte spoločnosť, ktorá vydala kreditnú kartu, alebo banku a uistite sa, že používaná karta bola aktivovaná, že máte k dispozícii dostatok finančných prostriedkov a že sa transakcia nijakým spôsobom neblokuje.

Riešenie č. 5: Zopakovanie nákupu neskôr

Nákup môže byť blokovaný z nasledujúcich príčin:

 • Odmietlo sa príliš veľa nedávnych pokusov o nákup.
 • Účet Microsoft alebo možnosť platby sa používa z podozrivej lokality.
 • Pri uvedenej možnosti platby sa mohlo zistiť porušenie pravidiel v dôsledku nezaplatenia, čo bráni v jej používaní pri nových nákupoch.

Počkajte a skúste transakciu zopakovať o 24 až 48 hodín. Ak zlyhá niekoľko nákupov, transakcie sa môžu prestať spracovávať. Spracovanie sa obnoví, až keď sa nejaký čas (zvyčajne 24 až 48 hodín) neuskutoční žiadny pokus o nákup.

Riešenie č. 6: Použite predplatenú kartu

Na nákupy môžete okrem kreditnej alebo bankovej karty používať aj predplatenú kartu Microsoft, ktorú si môžete kúpiť v maloobchodných predajniach. Niektoré nákupy však nepodporujú darčekové karty Microsoft ani možnosti predplatenia. Skôr než si darčekovú kartu Microsoft kúpite, uistite sa, či možno požadovanú položku kúpiť použitím tejto možnosti platby.

Riešenie č. 7: Potvrdenie používania schváleného spôsobu platby

Môžete používať karty Visa, MasterCard alebo American Express, ak podporujú medzinárodné platby. Hoci má vaša karta logo Visa alebo MasterCard, nemusí byť vašou bankou alebo príslušnou finančnou inštitúciou schválená na používanie pri medzinárodných nákupoch.

Poznámka: Predplatené karty, debetné karty a darčekové karty (dokonca aj tie s logom Visa alebo MasterCard) v súčasnosti nespĺňajú požiadavky na medzinárodné karty.

Ak vaša kreditná karta patrí medzi schválené platobné nástroje, vyskúšajte ďalšie riešenie.

Riešenie č. 8: Kontrola čísla karty, dátumu uplynutia platnosti, bezpečnostného kódu a mena na karte

Znova zadajte číslo kreditnej karty bez medzier, čiarok a iných než číselných znakov. Skontrolujte správnosť dátumu uplynutia platnosti, bezpečnostného kódu karty a mena, ktoré ste zadali. Zadané údaje porovnajte s informáciami na karte.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o uskutočnenie nákupu v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba 80190821, alebo iným problémom?