Pri pokuse o prihlásenie do služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 805df700

Pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live prostredníctvom konzoly Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby:

805df700

Riešenia

Vyskúšajte vyriešiť tento problém pomocou nasledujúcich riešení:

Riešenie č. 1: Odstráňte profil v službe Xbox Live, vymažte vyrovnávaciu pamäť systému a znova prevezmite svoj profil

Postupujte nasledovne:

 1. Odstráňte svoj profil v službe Xbox Live:
  1. Na paneli Xbox prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
  2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
  3. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
  4. Vyberte položku Gamer Profiles (Profily hráčov).
  5. Vyberte menovku hráča pre profil, ktorý chcete odstrániť.
  6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
  7. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). Tým odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky.
 2. Vymazaním vyrovnávacej pamäte systému odstráňte poškodené údaje. Podrobnosti nájdete v článku Ako vymazať vyrovnávaciu pamäť v konzole Xbox 360.
 3. Znova prevezmite svoj profil Xbox Live:
  1. Stlačte tlačidlo sprievodcu (veľké stredové tlačidlo X) na ovládači.
  2. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
   Poznámka: Nevidíte položku Download Profile (Prevziať profil)? Znamená to, že ste sa prihlásili pod iným profilom. Stlačením tlačidla X sa odhláste, vykonajte potvrdenie a potom vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).

  3. V spodnej časti obrazovky Download Profile (Prevziať profil) vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
  4. Zadajte e-mailovú adresu konta Microsoft, ktoré je priradené k vášmu profilu v službe Xbox Live. Ak tieto údaje nepoznáte, prečítajte si článok Vyhľadanie e-mailovej adresy konta Microsoft alebo hesla.
  5. Zadajte heslo konta Microsoft. Ak ste heslo zabudli, obnovte ho.
   Poznámka: Ak máte detské konto Xbox Live, na prevzatie profilu sa musia zadať údaje konta Microsoft príslušného rodiča.

  6. Ak v konzole používate externé úložisko, vyberte ukladacie zariadenie, do ktorého chcete uložiť profil. Ak nepoužívate externé úložisko, spustí sa preberanie profilu hneď.

Teraz by ste sa v konzole mali dokázať prihlásiť pomocou profilu v službe Xbox Live.

Dôležitá informácia: Ak ste profil prevzali do inej konzoly a vybrali ste možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo), môžete heslo upraviť na diaľku a zabrániť tak prístupu inej osoby k profilu v druhej konzole. Postup nájdete v článku Správa prihlasovacích predvolieb v konzole Xbox 360.

Riešenie č. 2: Riešenie problémov so sieťovým pripojením

Ak potrebujete pomôcť s problémami týkajúcimi sa pripojenia, pozrite si sprievodcu Riešenie chyby pripojenia konzoly Xbox 360.

Riešenie č. 3: Obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prihlásenie do služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 805df700, alebo iným problémom?