Pri požičiavaní alebo kúpe obsahu zo služby Filmy a TV programy alebo pri pridávaní spôsobu platenia v konzole Xbox 360 sa vyskytne chyba 807b0191

Pri pokuse o kúpu alebo požičanie obsahu zo služby Filmy a TV programy pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie. Táto chyba sa môže vyskytnúť aj pri pokuse o pridanie spôsobu platenia do účtu Xbox Live:

Vyskytla sa chyba pri nakupovaní.
Kód stavu: 807b0191

Ak sa pri pokuse o kúpu alebo požičanie obsahu zo služby Filmy a TV programy zobrazí táto chyba, obsah si nemôžete kúpiť ani požičať. Ak sa táto chyba vyskytne pri pokuse o pridanie spôsobu platenia, automaticky sa vrátite na obrazovku pridania spôsobu platenia.

Poznámka: Táto chyba sa vyskytuje iba v službe Filmy a TV programy v konzole Xbox 360.

Riešenie

Ak chcete problém vyriešiť, pridajte do konta Microsoft informácie o zabezpečení. Postupujte podľa pokynov v časti Prehľad prvkov zabezpečenia konta Microsoft.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri požičiavaní alebo kúpe obsahu zo služby Filmy a TV programy alebo pri pridávaní spôsobu platenia v konzole Xbox 360 sa vyskytne chyba 807b0191, alebo iným problémom?