Pri veľkej vzdialenosti medzi vami a senzorom Kinect konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 809B100A

Pri používaní senzora Kinect konzoly Xbox 360 sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Príliš ďaleko (809B100A)

Znamená to, že senzor Kinect vás dokáže rozpoznať len s ťažkosťami.

Riešenia

Riešenie č. 1: Presun bližšie k senzoru Kinect a opätovný pokus

Ak senzor Kinect konzoly Xbox 360 nedokáže snímať vašu postavu, premiestnite sa bližšie a vyberte položku Try Again (Skúsiť znova). Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Použitie ladenia senzora Kinect

Použitím funkcie ladenia senzora Kinect pomôžete senzoru Kinect sledovať a nasnímať celé vaše telo. Ďalšie informácie o problémoch so sledovaním tela nájdete na stránke Riešenie problémov so sledovaním tela pomocou senzora Kinect konzoly Xbox 360.

Riešenie č. 3: Kontaktovanie technickej podpory pre konzoly Xbox

Ak sa táto chyba vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Riešenie č. 4: Žiadosť o opravu

Ak ste problém nevyriešili pomocou predchádzajúcich krokov, senzor Kinect môže vyžadovať opravu. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri veľkej vzdialenosti medzi vami a senzorom Kinect konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 809B100A, alebo iným problémom?