Pri používaní senzora Kinect pre konzolu Xbox 360 sa zobrazí chyba 809B1080

Pri používaní senzora Kinect pre konzolu Xbox 360 sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

Nezistil sa mikrofón senzora Kinect

809B1080

Znamená to, že mikrofón senzora Kinect má problém so zachytením vášho hlasu.

Riešenia

Riešenie č. 1: Výber položiek More Info (Ďalšie informácie) a Try Again (Skúsiť znova)

Po zobrazení chyby vyberte položku More Info (Ďalšie informácie). Zobrazia sa návrhy, ako problém vyriešiť. Po vykonaní navrhovaných zmien vyberte položku Try Again (Skúsiť znova), aby ste zistili, či vás mikrofón počuje.

Riešenie č. 2: Kontrola správneho umiestnenia senzora Kinect

Ak chcete zistiť, ako môžete senzor Kinect umiestniť na dosiahnutie optimálneho výkonu mikrofónu, pozrite si článok Rozpoznávanie hlasu a rozhovory pomocou senzora Kinect pre konzolu Xbox 360.

Riešenie č. 3: Použitie ladenia senzora Kinect

Problém skúste vyriešiť pomocou funkcie ladenia senzora Kinect. Pokyny nájdete v článkoch Používanie funkcie ladenia zvuku senzora Kinect pre konzolu Xbox 360 a Riešenie problémov so sledovaním tela pomocou senzora Kinect konzoly Xbox 360.

Riešenie č. 4: Žiadosť o opravu

Ak ste problém nevyriešili pomocou krokov uvedených vyššie, senzor Kinect môže vyžadovať opravu. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní senzora Kinect pre konzolu Xbox 360 sa zobrazí chyba 809B1080, alebo iným problémom?