Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox alebo prevzatie profilu sa zobrazí chyba 831118FE

Problém

Pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live sa zobrazí táto chyba:

831118FE

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém s kontom Microsoft alebo menovkou hráča.

Riešenia

Riešenie č. 1: Odstráňte menovku hráča, vymažte vyrovnávaciu pamäť a obnovte menovku hráča

Ak chcete tento problém vyriešiť, vyskúšajte nasledujúce kroky:

 1. Odpojte všetko príslušenstvo pripojené ku konzole, napríklad slúchadlá, komunikačnú klávesnicu Xbox 360 alebo senzor Kinect.
 2. Odstráňte svoj profil. Viac informácií nájdete v článku Prevzatie, premiestnenie alebo odstránenie profilu konzoly Xbox 360.
 3. Vyrovnávaciu pamäť systému vymažte trikrát. Pozrite si článok Ako vymazať vyrovnávaciu pamäť systému Xbox 360.
 4. Obnovte menovku hráča. Podrobnosti nájdete v článku Prevzatie, premiestnenie alebo odstránenie profilu v službe Xbox Live.
 5. Aktualizujte prvky zabezpečenia. Pozrite si článok Pridanie a aktualizácia prvkov zabezpečenia konta Microsoft.
 6. Reštartujte konzolu.

Riešenie č. 2: Vyskúšajte priame káblové pripojenie k modemu

Ak predchádzajúce riešenie nefunguje, skúste konzolu Xbox 360 pripojiť priamo k modemu namiesto pripojenia cez smerovač. Postupujte takto:

 1. Zo smerovača odpojte sieťový kábel, pomocou ktorého sa smerovač pripája ku konzole Xbox (druhý koniec tohto kábla nechajte zapojený do konzoly Xbox).
 2. Z modemu odpojte sieťový kábel, pomocou ktorého sa modem pripája k smerovaču. V tomto bode nesmie byť k smerovaču pripojená konzola Xbox ani modem.
 3. Pripojte konzolu Xbox priamo k modemu (použite rovnaký kábel, akým bola konzola Xbox pripojená k smerovaču).
 4. Vypnite konzolu Xbox.
 5. Odpojte napájací kábel zo zadnej strany modemu.
 6. Po minúte zapojte modem naspäť a počkajte, kým sa neobnoví normálny stav všetkých indikátorov.
 7. Zapnite konzolu Xbox.
 8. Prihláste sa v službe Xbox Live a znova sa pokúste prevziať svoj profil.

Poznámky

 • Káblovým pripojením konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live sa vyhnete možným problémom s rušením, ktoré môžu spôsobovať bezdrôtové zariadenia. Tiež sa tým môžete vyhnúť problémom spôsobovaným blokmi prekladu sieťových adries (NAT).
 • Pomocou tohto postupu svoj problém vyriešite iba v prípade, ak modem nefunguje aj ako smerovač.

Ak sa môžete pripojiť k službe Xbox Live a prevziať svoj profil, problémom môže byť konfigurácia smerovača. Ak chcete vyriešiť problémy so smerovačom, navštívte fóra s informáciami o sieťovom hardvéri, kde nájdete informácie o výrobcovi a modeli konkrétneho smerovača. Môžete si tiež pozrieť článok Sieťové porty používané službou Xbox Live.

Riešenie č. 3: Vyskúšajte sprievodcu Riešenie chyby s pripojením k službe Xbox Live

Ak predchádzajúce riešenie nefunguje, vyskúšajte postup na riešenie problémov uvedený v článku Riešenie chyby s pripojením k službe Xbox Live.

Riešenie č. 4: Obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb

Ak predchádzajúce riešenie nefunguje, so žiadosťou o ďalšiu pomoc sa obráťte na technickú podporu poskytovateľa internetových služieb. Poskytovateľ internetových služieb vám môže pomôcť určiť typ používanej internetovej služby a problémy, ktoré ovplyvňujú výkon siete.

Poznámka: Služba Xbox Live nepodporuje bezdrôtové ani satelitné internetové pripojenia.

Keď sa budete rozprávať s pracovníkmi technickej podpory, majte k dispozícii tieto informácie:

 • Poznačte si čo najviac informácií o svojom počítači a sieti. Poznačte si napríklad značku, model a verziu firmvéru vášho smerovača.
 • Poznačte si presné znenie chybového hlásenia.
 • Poznačte si kroky, ktoré ste už vykonali, a výsledky a podrobnosti, ktoré ste počas jednotlivých krokov získali.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox alebo prevzatie profilu sa zobrazí chyba 831118FE, alebo iným problémom?