Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live prostredníctvom Xbox 360 sa zobrazí chyba 83820070

Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live v konzole Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

83820070
Nemožno načítať informácie zo služby Xbox Live. Skúste to znova neskôr.

Riešenia

Vyskúšajte vyriešiť tento problém pomocou nasledujúcich riešení:

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či je spustená služba Xbox Live

Ak chcete skontrolovať, či je služba Xbox Live dostupná a spustená, prejdite na stránku Stav služby Xbox Live.

Riešenie č. 2: Kontrola informácií o konte a fakturačných údajov

Táto chyba sa môže vyskytnúť, ak informácie o vašom konte Xbox Live alebo vaše fakturačné údaje nie sú aktuálne. Ak chcete kontrolovať svoje informácie, pozrite si článok Zmena alebo aktualizácia údajov fakturačného konta Xbox Live.

Riešenie č. 3: Odstráňte svoj profil, vymažte vyrovnávaciu pamäť systému a znova prevezmite svoj profil

Vyrovnávacia pamäť systému obsahuje dočasné súbory, ktoré konzola Xbox 360 používa. Vymazaním profilu a vyrovnávacej pamäte systému môžete vyriešiť tento problém.

Postupujte podľa týchto krokov:

 1. Odstráňte svoj profil:
  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
  2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
  3. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
  4. Vyberte položku Profiles (Profily).
  5. Vyberte menovku hráča, ktorú chcete odstrániť.
  6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
  7. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). Tým odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky.
 1. Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému Xbox 360.
 2. Opätovné prevzatie profilu:
  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  2. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
   Poznámka: Nevidíte položku Download Profile (Prevziať profil)? Znamená to, že ste sa prihlásili pod iným profilom. Stlačením tlačidla X sa odhláste, vykonajte potvrdenie a potom vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
  3. V spodnej časti obrazovky Download Profile (Prevziať profil) vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
  4. Zadajte konto Microsoft priradené k vášmu profilu v službe Xbox Live. Ak nepoznáte e-mailovú adresu alebo heslo svojho konta, pozrite si článok Vyhľadanie e-mailovej adresy alebo hesla konta Microsoft.
   Poznámka: Ak máte detské konto Xbox Live, na prevzatie profilu sa musia zadať údaje konta Microsoft príslušného rodiča.
  5. Ak v konzole používate externé úložisko, vyberte ukladacie zariadenie, do ktorého chcete uložiť profil. Ak nepoužívate externé úložisko, spustí sa preberanie profilu hneď.

Teraz by ste sa v konzole mali dokázať prihlásiť pomocou profilu v službe Xbox Live.

Dôležitá informácia: Ak ste profil prevzali do inej konzoly a vybrali ste možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo), môžete heslo upraviť na diaľku a zabrániť tak prístupu inej osoby k profilu v druhej konzole. Postup nájdete v článku Správa prihlasovacích predvolieb v konzole Xbox 360.

Riešenie č. 4: Riešenie problémov so sieťovým pripojením

Skontrolujte internetové pripojenie konzoly k smerovaču alebo modemu. Ak si myslíte, že konzola je pripojená k internetu správne, pozrite si článok Riešenie problémov s pripojením konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live alebo Riešenie chyby pripojenia konzoly Xbox 360.

Ak sa táto chyba vyskytne pri pokuse o prístup k predtým prevzatému obsahu, pozrite si aj riešenia v časti V konzole Xbox 360 nemožno prehrať ani používať predtým prevzatý obsah.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live prostredníctvom Xbox 360 sa zobrazí chyba 83820070, alebo iným problémom?