Pri prihlasovaní v službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 88151000

Počas prihlasovania do služby Xbox Live na konzole Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby:

Kód stavu: 88151000

Môže to znamenať, že vaše informácie o členstve sa neprevzali správne.

Riešenia

Riešenie č. 1: Znova prevezmite svoj profil

Ak chcete problém vyriešiť, presuňte a znova prevezmite profil. Postupujte takto:

 1. Naformátujte rezervný disk USB flash ako pamäťovú jednotku pre Xbox 360.
 2. Premiestnite svoj profil na disk USB flash. Postupujte podľa týchto krokov:
  1. Zapojte disk USB flash do konzoly.
  2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  3. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia), System Settings (Nastavenia systému) a vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia).
  4. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
  5. Vyberte položku Gamer Profiles (Profily hráčov) a potom vyberte svoj profil hráča.
  6. Vyberte položku Move (Premiestniť).
  7. Vyberte disk USB flash, na ktorý chcete presunúť svoj profil.
  8. Odpojte disk USB flash od konzoly.
 3. Znova prevezmite svoj profil. Postupujte takto:
  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  2. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil). 
   Poznámka: Nezobrazuje sa položka Download Profile (Prevziať profil)? Znamená to, že ste sa prihlásili pod iným profilom. Stlačením tlačidla X sa odhláste, potvrďte a potom vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
  3. V spodnej časti obrazovky Download Profile (Prevziať profil) vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
  4. Zadajte účet Microsoft priradený k vášmu profilu v službe Xbox Live. Ak nepoznáte e-mailovú adresu alebo heslo účtu, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom.
   Poznámka: Ak máte detský účet Xbox Live, na prevzatie profilu sa musia zadať údaje účtu Microsoft príslušného rodiča.
  5. Ak v konzole používate externé úložisko, vyberte ukladacie zariadenie, do ktorého chcete uložiť profil. Ak nepoužívate externé úložisko, spustí sa preberanie profilu hneď.

Teraz by ste sa v konzole mali dokázať prihlásiť pomocou profilu v službe Xbox Live.

Dôležité: Ak ste profil prevzali do inej konzoly a vybrali ste možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo), môžete heslo upraviť na diaľku a zabrániť tak prístupu inej osoby k profilu v druhej konzole. Postup nájdete v článku Správa prihlasovacích predvolieb v konzole Xbox 360.

Ak sa tým problém neodstráni, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

Ak chcete tento problém odstrániť, vymažte vyrovnávaciu pamäť systému. Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 4. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo  Y. (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 5. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému)
 6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).
 7. Reštartujte konzolu.

Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prihlasovaní v službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 88151000, alebo iným problémom?