Pri používaní mikrofónu v senzore Kinect pre konzolu Xbox 360 sa zobrazí kód chyby 8AC80008

Pri používaní vstavaného mikrofónu v senzore Kinect pre konzolu Xbox 360 sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

Vyskytol sa problém s mikrofónom v senzore

8AC80008

Môže to znamenať, že senzor nie je správne pripojený.

Riešenie

Skontrolujte, či je senzor správne zapojený, a skúste to znova.

Konzola Xbox 360 S

  1. Vypnite konzolu.
  2. Odpojte senzor Kinect od konzoly a zapojte kábel senzora do portu AUX na zadnej strane konzoly.
    Dôležité: Ak bol senzor Kinect dodaný s napájacím káblom/káblom adaptéra USB, odpojte tento kábel.
  3. Zapnite konzolu.

Pôvodná konzola Xbox 360

  1. Vypnite konzolu.
  2. Odpojte senzor Kinect od konzoly.
  3. Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do funkčnej elektrickej zásuvky.
  4. Konektor USB zapojte do portu USB na zadnej strane konzoly.
  5. Zapnite konzolu.

Ak ste problém nevyriešili pomocou riešenia uvedeného vyššie, senzor Kinect môže vyžadovať opravu. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní mikrofónu v senzore Kinect pre konzolu Xbox 360 sa zobrazí kód chyby 8AC80008, alebo iným problémom?