Pri aktualizácii softvéru konzoly sa zobrazí chyba 8B05-0018

Pri preberaní aktualizácie do konzoly Xbox 360 sa zobrazí toto chybové hlásenie:

 • Aktualizácia systému zlyhala
 • Nemožno aktualizovať konzolu. Navštívte lokalitu www.xbox.com/support

Spolu s hlásením sa zobrazí kód chyby xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-8B05-0018.

Poznámka: Znaky x sa líšia.

Riešenia

Skúste problém odstrániť pomocou nasledujúcich riešení:

Riešenie č. 1: Pokus o opätovnú inštaláciu aktualizácie

Postupujte takto:

 1. Reštartujte konzolu.
 2. Stlačte tlačidlo sprievodcu Xbox na ovládači (veľké stredové tlačidlo X).
 3. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 4. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 5. Vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov svojej bezdrôtovej siete (ak sa zobrazí výzva).
 6. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
 7. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Ak sa problém nevyriešil, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Kontrola, či máte dostatok miesta v ukladacom zariadení

Najnovšia aktualizácia softvéru konzoly vyžaduje aspoň 190 megabajtov (MB) miesta v ukladacom zariadení (alebo 256 MB, ak bývate v Japonsku). Ak nemáte dostatok voľného miesta, musíte niektoré položky premiestniť alebo odstrániť. Pozrite si článok Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a položiek avatara v konzole Xbox.

Ak sa problém nevyriešil, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

Problém môžete vyriešiť odstránením dočasných súborov z konzoly. Pokyny nájdete v článku Ako vymazať vyrovnávaciu pamäť v konzole Xbox 360.

Po vymazaní vyrovnávacej pamäte skúste spustiť aktualizáciu znova. Ak sa problém nevyriešil, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 4: Opätovné vloženie ukladacieho zariadenia

 • Ak namiesto pevného disku používate pamäťovú jednotku pre Xbox 360 alebo disk USB flash pre Xbox 360, vyberte a opätovne vložte pamäťovú jednotku alebo disk USB flash.
 • Ak používate pevný disk, skúste ho vybrať a opätovne vložiť.

Po výmene ukladacieho zariadenia skúste aktualizáciu spustiť znova. Ak sa problém nevyriešil, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 5: Skopírovanie aktualizácie na disk USB flash alebo iný disk a inštalácia z tohto miesta

Postupujte takto:

 • Skopírovanie na disk USB flash
 • Poznámka: Disk USB flash musí používať systém súborov FAT32.

  1. Zasuňte disk USB flash do portu USB na počítači.
  2. Prevezmite súbor s aktualizáciou.
  3. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
  4. Dvojitým kliknutím dekomprimujte súbor.
  5. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára disku USB flash.
  6. Odpojte disk USB flash od počítača.
  7. Zasuňte disk USB flash do portu USB na konzole Xbox 360.
  8. Reštartujte konzolu.
  9. Po reštartovaní konzoly sa automaticky spustí inštalačný program. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).
 • Napálenie na disk CD alebo DVD
 • Aktualizáciu si tiež môžete prevziať do počítača, napáliť na disk CD alebo DVD a potom ju nainštalovať v konzole. Postupujte takto:

  1. Do počítača prevezmite súbor s aktualizáciou.
  2. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
  3. Dvojitým kliknutím dekomprimujte súbor.
  4. Do počítača vložte prázdny zapisovateľný disk CD alebo DVD.
  5. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára na disku CD alebo DVD a vyberte možnosť zápisu (napálenia) súborov na disk.
  6. Vyberte disk z počítača a vložte ho do diskovej jednotky na konzole Xbox 360.
  7. Reštartujte konzolu.
  8. Po reštartovaní konzoly sa automaticky spustí inštalačný program. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Riešenie č. 6: Žiadosť o opravu

Ak ste problém nevyriešili pomocou predchádzajúcich riešení, konzolu treba dať opraviť. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri aktualizácii softvéru konzoly sa zobrazí chyba 8B05-0018, alebo iným problémom?